Repozitorijum

Digitalni institucionalni repozitorijum radova Instituta za noviju istoriju Srbiju (INISDR) ustanovljen je u skladu sa Platformom za otvorenu nauku, koju je propisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i Pravilnikom o sprovođenju Platforme za otvorenu nauku Instituta za noviju istoriju Srbija. Digitalni repozitorijum omogućava otvoren pristup (Open Access) naučnim publikacijama i radovima nastalim kao rezultat rada saradnika instituta finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva nauke.  

Ciljevi digitalnog repozitorijuma Instituta za noviju istoriju Srbije jesu veća vidljivost naučnih rezultata, razvoj novih istraživanja, dostupnost, transparentnost naučne komunikacije i metodologije i razvoj digitalne infrastrukture. 

Svi javno dostupni rezultati deponovani u repozitorijum Instituta za noviju istoriju Srbije objavljeni su u skladu sa punom zaštitom autorskih prava, etičkih normi i prava intelektualne svojine. 

Sajt digitalnog repozitorijuma Instituta za noviju istoriju Srbije zasnovan je na platformi EPrints 3, otvorenom softveru razvijenom od strane Škole elektronike i kompjuterskih nauka Univerziteta u Sautemptonu (School of Electronics and Computer Science, University of Southampton).

Zahvaljujemo se Institutu ekonomskih nauka iz Beograda na pomoći u uspostavljanju repozitorijuma. 

Kontakt informacije:
Za sve informacije u vezi sa repozitorijumom Instituta za noviju istoriju Srbije obratite se na: repozitorijum@inis.bg.ac.rs 

Sajt digitalnog repozitorijuma Instituta za noviju istoriju Srbije dostupan je na sledećoj stranici: 

inisdr.bg.ac.rs