Monografije

Nestajanje ruske emigracije u Jugoslaviji: 1941-1954

Aleksej Timofejev
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2022.

Komunističko osvajanje vlasti na Balkanu: 1944-1947: Rumunija, Bugarska, Jugoslavija

Autorka problematizuje pitanje suvereniteta država posle Drugog svetskog rata na Balkanu. Proces izgradnje strukture vlasti na Balkanu nije bio ni slobodan, ni spontan, već je bio ugrađen u novi, hladnoratovski poredak koji se postepeno rađao. Otuda se izgradnja vlasti posle rata (ali svakako pre proleća 1945), mora posmatrati kao dinamičan proces koji je bio usklađivan sa aktuelnim interesima saveznika i sa stanjem na frontovima, a ne kao „zaleđena slika“, sa unapred određenim ishodom kakvu su tokom hladnoratovskog perioda i sovjetska i zapadnoevropska, a i domaće istoriografije formirale. Preispitivanje klišea o komunističkom osvajanju vlasti na Balkanu dovodi u pitanje kako hronologiju i motive sa kojima je nova vlast izgrađivana, tako i ustaljenu predstavu o ekskluzivnoj krivici Sovjeta za sve loše što se u posmatranim zemljama desilo sa dolaskom komunista na vlast.

Izvod iz recenzije dr Gorana Miloradovića

EMPERORS’ CHILDREN, KINGS’ STEPCHILDREN National Minorities in Yugoslavia 1918-1941

Jugoslovenska država je sa svojim mozaičnim etničkim i verskim sastavom nasledila niz nerešenih nacionalnih problema od država čije su teritorije postale njeni delovi; državni nacionalizam koji pravi razliku između lojalnih i nelojalnih, slovenskih i neslovenskih manjina, uprkos svim merama usmerenim na jačanje „nacionalnih elemenata“ u manjinama naseljenim područjima, odigrao je jednu od glavnih uloga u definisanju ovakve neuravnotežene politike...

iz recenzije prof. dr Milana Ristovića

preuzmi ceo tekst

Slika Afrike u Jugoslaviji

"Koristeći imagologiju i postkolonijalnu teoriju, dr Radonjić je Afriku u jugoslovenskoj imaginaciji predstavio u duhu istraživanja Edvarda Saida, Larija Vulfa, Marije Todorove, Cvetana Todorova i Filipa Kurtena, i na taj način dao važan doprinos studijama imagologije u srpskoj istoriografiji [...] Koristeći multidisciplinaran pristup, dr Radonjić je dao značajan prilog istoriji jugoslovensko-afričkih odnosa, istoriji Jugoslavije, istoriji socijalizma, istoriji antikolonijalizma i globalnoj istoriji hladnog rata. Dobro strukturisanim tekstom, opremljenim raznovrsnim i relevantnim prilozima, uz jasno i argumentovano izlaganje i valjano zaključivanje, dr Radonjić je napisao knjigu koja će, kako izborom teme tako i naučnim pristupom i stilom kojim je pisana, privući ne samo akademsku, nego i širu javnost, zainteresovanu za sliku Afrike i istoriju Jugoslavije."

izvod iz recenzije: prof. dr Radine Vučetić


"Србија 1980–1986: Политичка историја од Тита до Милошевића"

Monografsko delo kolege Selinića predstavlja značajan doprinos srpskoj
istorijskoj nauci jer se iz istraživanja vide razmere ekonomske i političke krize u
Srbiji koja je u ovom periodu bila promovisana u federaciju s elementima
konfederacije. Dvostruka federalizacija odmah je dovela do blokade političkog sistema
i zapretila da dovede do raspada Srbije. Monografija osvetljava ozbiljnosti kosovskog
pitanja, oštrinu političkih podela u Jugoslaviji i republici, sudar vlasti i
opozicionih pojava, ličnih sukoba komunističkih funkcionera i dalekosežnost
posledica koje su stvorile istorijske pretpostavke za dolazak Slobodana Miloševića na
vlast.

iz recenzije dr Koste Nikolića

Југославија и Аргентина 1946–1955.

Bojan Simić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2021.

sadržaj

Југословенска републиканска странка у политичком животу Краљевине Југославије (1920–1941)

Aleksandar Lukić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2020.

sadržaj

И крст и петокрака. Руски гробни комплекси у Југославији у 20. веку.

Milana Živanović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2020.

 sadržaj

Југославија и Албанија 1945-1948: економски односи

Божица Ж. Славковић Мирић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

sadržaj

Последња битка: шпански борци и југословенска криза осамдесетих

Олга Манојловић Пинтар
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Милан Стојадиновић и Италија: између дипломатије и пропаганде

Бојан Симић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

The Mission of the British Young Men's Christian Association in the Kingdom of Yugoslavia

Radmila Radić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019

ceo PDF

Мисија британске хришћанске заједнице у Краљевини Југославији

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Преломна времена: Милован Ђилас и западно европска социјалистичка и социјалдемократска левица 1950-1954

Александар В. Милетић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Основно школство у Краљевини Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Шта смо знали о Италији? Поглeди из Бeогрaдa нa Итaлију 1955-1978

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Зидари туђе среће: Екомонска емиграција из Југославије

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Ко је пуцао у Југославију? Југословенска политичка емиграција на Западу 1968–1980.

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Књижевна дипломатија: Међународна сарадња југословенских писаца од средине педесетих до краја седамдесетих година 20. века

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи

Алексеј Tимофејев, Милана Живановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Милош Московљевић 1884-1968. Живот и дело

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Реформа основношколског система у Србији 1944–1959.

Сања Петровић-Тодосијевић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
садржај

Развој индустрије на Балкану: текстилна индустрија у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Бугарској 1919-1929.

Јелена Рафаиловић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
садржај


Од бирократије до дипломатије. Историја југословенске дипломатске службе 1918–1939.

Срђан Мићић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Војислав Јанић (1890–1944) свештеник и политичар

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

Collaboration and Fascism under the Nedić Regime

Zoran Janjetović
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

conetent

Србија и језички сукоб у Југославији 1967.

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

садржај

Hronika Tranzicionog groblja: Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012

Марија Обрадовић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србијe/Русская революция 1917 г. глазами Королевства Сербии

Алексеј Тимофејев, Милан Пиљак
Београд: Институт за новију историју Србије; Вишеград: Андрићев институт, Одјељење за историју, 2017.

садржај

Основно школство у крушевачком крају 1914-1941

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије 2017.

Вашингтонска конференција 1953

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Југословенско-совјетске војне супротности (1947–1957)

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Сељаштво у Србији 1918-1941: Политички живот на селу књ. 3

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.
садржај

Life in Serbia Through the eyes of women

Vera Gudac-Dodić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2014.

Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата

Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата, зборник грађе
приредили Алексеј Тимофејев и Дарко Кремић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.

Узми пун текст књиге.

Угашен, а да није засијао-Институт за изучавање села САНУ 1947-1954

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.

In the spirit of national ideology: organization of state propaganda in Eastern and Southeastern Europa in the 1930s,comparative perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria

Bojan Simić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

content

Pogled iza Gvozdene zavese: jugoslovenska politika prema zemljama narodne demokratije u susedstvu: 1953-1958.

Vladimir Lj. Cvetković
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

садржај

Партија и дипломатија у Југославији 1945–1952

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2013.

садржај

Српски цивилни/културни план Владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Записи са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945-1978

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Tršćanska kriza u vojno-političkim odnosima Jugoslavije sa velikim silama 1943-1947

Miljan Milkić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

U potrazi za nedostižnim: jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945-1949.

Milan Sovilj
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

"U skladu sa nastalom potrebom ... ": prinudni rad u okupiranoj Srbiji 1941-1945

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.
садржај

Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države: jugoslovensko iskustvo 1918-1941

Vesna Đikanović
Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

Југославија, Албанија и велике силе (1945-1961)

Александар Животић
Београд: Институт за новју историју Србије, 2011.

садржај

Prilozi iz naučne kritike - srpska istoriografija i svet: (uticaj jugoslovenske krize na stranu i domaću istoriografiju)

Mile Bjelajac,Gordana Krivokapić-Jović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.

Вардарска бановина 1929–1941

Владан Јовановић
Вардарска бановина 1929–1941
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

садржај

Od "Internacionale" do komercijale - popularna kultura u Jugoslaviji: 1945-1991

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.
садржај

Жена је темељ куће: жена и породица у Србији током двадесетог века

Момчило Исић, Вера Гудац
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

садржај

Свакодневни живот под окупацијом: искуство једног Београђанина

Наташа Милићевић, Душан Никодијевић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

Muslimanski logor Visoko 1992-1993.

Momčilo Mitrović 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.

Miloš Moskovljević, U velikoј ruskoј revoluciјi, INIS, Beograd 2007.

Momčilo Isić 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007. 

Uzmi pun tekst knjige.

Osnovno školstvo u Posavotamnavi 1914 – 1944.

Momčilo Isić 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2006.

Ekonomski odnosi Jugoslavije i Francuske 1918 – 1941.

Vladimir Cvetković 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2006.

Narodno prosvećivanje u delu Južne Srbije (Makedonije)

Žarko Jovanović, Natalija Jovanović 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.

Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935

Mile Bjelajac
Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 1995.

General Dragiša Pandurović, život i svedočenja

Mile Bјelaјac 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije-Altera, Beograd, 2007

Srpska nacionalna čast pred zakonom 1945.

Momčilo Mitrović 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.

Jugoslovensko-bugarski odnosi 1944-1949. INIS

Petar Dragišić 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.

Propaganda Milana Stoјadinovića

Boјan Simić 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007.

Od Staljina ka Sartru. Formiranje јugoslovenske inteligenciјe na evropskim univerzitetima 1945–1958.

Miroslav Perišić 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.

Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u FNRJ 1947–1954.

Sanja Petrović-Todosijević 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.

Јugoslavija i Suecka kriza, 1956–1957.

Aleksandar Životić 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.

Srbi u Hrvatskoj 1918–1929.

Sofiјa Božić 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.

Narodna verovanja, religiјa i spiritizaм u srpskoм društvu u 19. i u prvoј polovini 20. veka

Radмila Radić. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

Tri dokuмenta o ibeovciмa

Мoмčilo Мitrović. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

Јugoslovenska vlast i srpsko građanstvo 1944-1950

Nataša Мilićević. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

Nemci u Vojvodini

Zoran Јanjetović. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

Seljaštvo u Srbiјi 1918-1941, knjiga 2, Prosvetno-kulturni i verski život

Мoмčilo Isić. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.


Jugoslavija i kinesko-indijski konflikt 1959–1962.

Jovan Čavoški. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009

Journey under Surveillance. The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context, 1918-1928.

Alexander R. Miletich. 
Belgrade: Institute for recent history of Serbia, 2009.

Jevreji u Jugoslaviji 1944-1952. godine

Мladenka Ivanković. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

Upravljanje Ministarstvom prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Dušan Bajagić. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

Nikola Stojanović : društvena misao

Branko Nadoveza. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Jugoslavija i svet : 1945-1950. hronologija

Slobodan Selinić, Dušan Bajagić. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Branko Petranović - intervjuisana osoba

Momčilo Mitrović – urednik, Sava Dautović – urednik, Ljubodrag Dimić - autor dodatnog teksta. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Jugoslovensko-čehoslovački odnosi : (1945-1955), Beograd : Institut za noviju istoriju

Slobodan Selinić. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Država i privreda u Kraljevini SHS: nacrt privrednog plana sa investicionim programom Kraljevine Jugoslavije

Dragan Aleksić. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Stradanje osnovnih škola u Srbiji za vreme Prvog svetskog rata

Momčilo Isić. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Milan Stojadinović i Hrvati

Branko Nadoveza. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Rusi i Drugi svetski rat u Jugoslaviji : uticaj SSSR-a i ruskih emigranata na događaje u Jugoslaviji 1941-1945.

Aleksej Timofejev. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011. 

Uzmi pun tekst knjige.

Ruska vojna pomoć Srbiji za vreme Prvog svetskog rata

Ruska vojna pomoć Srbiji za vreme Prvog svetskog rata, zbornik građe
priredili Aleksej Timofejev i Darko Kremić.
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2014

Uzmi pun tekst knjige.

Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929: Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS

Vladan Jovanović
Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929: Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2002.

sadržaj