ČASOPIS TOKOVI ISTORIJE

Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama iz savremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja i građa.

Časopis Tokovi istorije nastao je iz redovne periodične publikacije Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije u formi zbornika radova Tokovi revolucije. Ovaj zbornik je počeo da izlazi 1967. godine i pod tim imenom je objavljivan do 1989. kao godišnjak. U tom periodu su objavljene knjige I–XXI i sveke 1/1988. i 1/1989. Urednici Tokova revolucije su bili: akademik Bogumil Hrabak (1967–1975), dr Milan Borković (1977. i 1978) i dr Jovan Dubovac (1981–1989). Od 1990. do 1993. časopis Instituta za noviju istoriju Srbije je nosio naziv Tokovi. Pod uredništvom dr Momčila Mitrovića objavljene su sveske 1/1990, 1/1991. i 1–2/1992.

Formu koju danas ima časopis je dobio 1993. Preimenovan je u Tokove istorije, dobio je novu strukturu sadržaja i grafički dizajn. Dinamika izlaženja je podrazumevala četiri, a od 2010. tri broja godišnje. Glavni i odgovorni urednici časopisa su bili: dr Latinka Perović (1993–2000), dr Mile Bjelajac (2000–2005. i 2009–2012), dr Radmila Radić (2005–2009), dr Gordana Krivokapić Jović (2012–2016) i dr Slobodan Selinić (2016-2020). Članci, prilozi, arhivski izvori i kritika obuhvatili su nove teme i nove istorijske trendove. Uz radove o ekonomskim i političkim organizacijama radničkog pokreta, istoriji srpskog društva između dva svetska rata i tokom Drugog svetskog rata, istorije vlasti i komunističke partije u socijalističkoj Jugoslaviji, na stranicama časopisa našli su mesto i radovi o društvenim idejama, trendovima modernizacije, političkim strankama, istoriji institucija, crkve i verskih odnosa, privrednom razvitku, društvenim slojevima, spoljnoj politici i međunarodnim odnosima u hladnoratovsko doba, značajnim ličnostima i državnicima, nacionalnim manjinama, porodici i položaju žena, prošlosti Srba van Srbije, privatnom životu, uzrocima i okolnostima raspada socijalističke Jugoslavije, vrednovanju strane istoriografije i njenog viđenja jugoslovenske istorije i dr.

Danas Tokovi istorije izlaze u tri sveske godišnje, pri čemu treća sveska izlazi pretežno na engleskom jeziku. Svi radovi se šalju na dve obostrano anonimne recenzije (Double-blind peer review). Politika časopisa je da objavljuje samo originalne naučne radove koji ispunjavaju visoke naučne standarde i koji su posvećeni proučavanju prošlosti od početka 20. veka do danas, uz otvorenost za interdisciplinarni pristup. Tokovi istorije se nalaze na ERIH PLUS listi, kao i u SCOPUS, CEEOL, DOAJ i Crossref bazi.

 

REDAKCIJA

Glavni i odgovorni urednik:
Dr Vladan Jovanović, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd (Srbija)

Članovi Redakcije:
Dr Aleksandar Raković, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd (Srbija)
Dr Vesna Đikanović, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd (Srbija)
Dr Ivana Dobrivojević Tomić, Institut za savremenu istoriju, Beograd (Srbija)
Dr Dragan Bakić, Balkanološki institut SANU, Beograd (Srbija)
Prof. dr Katrin Orel, CNRS, CETOBAC, Pariz (Francuska)
Prof. dr Bojan Balkovec, Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani (Slovenija)
Prof. dr Jaroslav Valerijanovič Višnjakov, Moskovski državni institut za međunarodne odnose (univerzitet), Moskva (Rusija)
Prof. dr Arpad Hornjak, Univerzitet u Pečuju (Mađarska)
Prof. dr Ondržej Vojtjehovski, Karlov univerzitet u Pragu (Češka)
Dr Sabine Rutar, Lajbnic institut za studije Istočne i Jugoistočne Evrope, Regenzburg (Nemačka)

Sekretar Redakcije:
Dr Milana Živanović, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd (Srbija)

ISSN 0354-6497
eISSN 2560-547X
doi 10.31212/tokovi

Internet stranica: http://tokovi.istorije.rs/lat/