Vesti

Tokovi istorije 1/2024

Оbjavljen je prvi broj Tokova istorije za 2024. godinu. U novom broju časopisa mogu se pročitati naučni radovi iz oblasti komparativne istorije međuratne stambene politike, o kozačkim jedinicama u NDH, ekonomskoj saradnji zemalja u razvoju, jugoslovenskim trockistima, SPC u Vojvodini, komemorativnim praksama i još dosta toga. Celokupnom sadržaju novog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde: https://tokovi.istorije.rs/lat/arhiva/5/2023/12/15/32023.html   Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama iz savremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja i istorijska građa.

[ Pročitaj više ]

Poziv za naučni skup mladih istraživača sa post-jugoslovenskog prostora

Institut za noviju istoriju Srbije organizuje, od 16. do 18. oktobra 2024. godine, u Beogradu, naučni skup „Istorija Jugoslavije: perspektive mladih istraživača sa post-jugoslovenskog prostora“.Mlađe generacije istoričara koji se bave 20. vekom na prostoru bivših jugoslovenskih republika nisu dovoljno povezane, uprkos zajedničkom predmetu istraživanja – istoriji Jugoslavije. Jedan od ciljeva ovog skupa je upravo podsticanje upoznavanja mladih istoričara, razmene informacija, iskustava, mišljenja i ideja, sagledavanja prostora za zajedničke projekte i saradnju u istraživačkom procesu. Učesnici će predstaviti istoriju Jugoslavije kroz prizmu svojih istraživanja i naučna i šira javnost će tokom ovog skupa uvideti perspektive mladih istoričara. U skladu sa time, ciljevi skupa su i predstavljanje naučnih dostignuća mladih istoričara na post-jugoslovenskom prostoru, otvaranje novih tema i istraživačkih mogućnosti, kao i sagledavanje istorije Jugoslavije iz različitih uglova.Skup je namenjen mladim istraživačima u skladu sa uobičajenim propozicijama koje u evropskoj akademskoj zajednici važe za ovu kategoriju istraživača – doktorandi i doktori istorijskih nauka koji su disertaciju odbranili u poslednje tri godine, sa prostora Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.Radni jezici skupa biće srpski i maternji jezici regiona.Kao rezultat skupa, planirano je objavljivanje međunarodnog zbornika radova u izdanju Instituta za noviju istoriju Srbije.Organizator skupa će pokriti troškove smeštaja za mlade istraživače. PDF fajl poziva. Programski odbor skupa.

[ Pročitaj više ]

Predavanja i predstavljanje izdanja INIS-a u Banja Luci

Saradnici Instituta za Noviju istoriju Srbije održaće seriju predavanja i predstavljanja knjiga u saradji sa Filozofskim fakultetom u Banja Luci u petak 5. aprila u 9:00 časova. Moderator predavanja biće docent dr Nikola Ožegović.  Prvo predvanje: "Komunističko osvajanje vlasti na Balkanu: 1944-1947" održaće Olivera Dragišić, naučni saradnik INIS-a. Drugo predavanje:  "Albanska politička emigracija 80-ih godina XX veka" održaće Petar Dragišić, naučni savetnik INIS-a. Nakon predvanja biće predstavljena izdanja INIS-a. "Udžbenik za Tita: Kominterna i pripreme partizanskog rata u Evropi", Aleksej timofejev, Milana Živanović "Nestajanje ruske emigracije u Jugoslaviji 1941-1954.", Aleksej Timofejev "Srbija 1980-1986 Politička istorija od Tita do Miloševića", Slobodan Selinić  

[ Pročitaj više ]

Arik Burakovski sa Tafts univerziteta u poseti INIS-u

INIS je posetio Arik Burakovski (Arik Burakovsky), pomoćnik direktora za Ruski i Evroazijski program čuvene Flečer škole za pravo i diplomatiju (The Fletcher School of Law and Diplomacy) pri Tafts univerzitetu u Bostonu. Na sastanku Burakovskog sa dr Miletom Bjelajcem, direktorom INIS-a i dr Jovanom Čavoškim razgovarano je o mogućim modusima saradnje dve institucije. Tom prilikom je predstavljen i kadrovski potencijal INIS-a.

[ Pročitaj više ]

Program razmene između Instituta za noviju istoriju Srbije i Center for Study of Civilizations, Capital Normal University u Pekingu.

  Institut za noviju istoriju Srbije su posetile, i učestvovale u razgovoru sa dr Miletom Bjelajcem, naučnim savetnikom i direktorom INIS-a i dr Jovanom Čavoškim, višim naučnim saradnikom našeg Instituta, Li Đijenđun (Li Jianjun) i Đang Lu (Jiang Lu), profesorke Center for Study of Civilizations, Capital Normal University u Pekingu. Profesorke  Li Đijenđun i Đang Lu će biti gošće Instituta tokom 2024. godine u okviru programa razmene na osnovu ugovora o saradnji potpisanog 2023. godine.

[ Pročitaj više ]

INIS bogatiji za još tri saradnika

Imamo čast da objavimo da su doktorandi Dimitrije Matić, Ognjen Tomić i Nikola Koneski, stipendisti Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja primljeni u kolektiv Instituta za noviju istoriju Srbije! ČESTITAMO!

[ Pročitaj više ]

Sanja Petrović Todosijević nova predsednica naučnog veća INIS-a

Naučno veće Instituta za noviju istoriju Srbije izabralo je na sednici od 16. januara 2024. godine, na mandat od četiri godine. Za predsednicu Naučnog veća Instituta za noviju istoriju Srbije, dr Sanju Petrović Todosijević, višu naučnu saradnicu INIS-a Za zamenika je izabran dr Aleksandar Stojanović, viši naučni saradnik Instituta.  Čestitamo! izvor

[ Pročitaj više ]

Tokovi istorije 3/2023

Оbjavljen je treći broj Tokova istorije za 2023. godinu. U novom broju časopisa mogu se pročitati naučni radovi iz oblasti istorije farmacije, muzike, diplomatije, ženskog radničkog pokreta, industrije, ratnog sudstva, savremene istoriografije i još dosta toga. Celokupnom sadržaju novog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde: https://tokovi.istorije.rs/lat/arhiva/5/2023/12/15/32023.html Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama iz savremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja i istorijska građa.

[ Pročitaj više ]

Predavanje dr Jovana Čavoškog na East China Normal University u Šangaju

"Krajem novembra, naš kolega dr Jovan Čavoški, viši naučni saradnik, nalazio se u zvaničnoj poseti East China Normal University u Šangaju. Tom prilikom dr Čavoški održao je na kineskom jeziku predavanje tamošnjim kolegama o istorijskom značaju Pokreta nesvrstanih zemalja tokom decenija Hladnog rata, a istovremeno je i proglašen za počasnog istraživača Academy of History and Documentation of Socialism na istom univerzitetu. Inače, East China Normal University je središte najozbiljnijeg centra za istraživanje Hladnog rata i odnosa Kine sa svetom, pre svega sa socijalističkim zemljama i zemljama u njenom okruženju, na teritoriji NR Kine. Tokom ove posete dr Čavoški je vodio iscrpne razgovore sa kineskim kolegama o uspostavljanju zvanične saradnje između dve naučne institucije, što će se u bliskoj budućnosti i realizovati, otvarajući time dalje mogućnosti za vrlo plodotvornu bilateralnu saradnju. Tako na polju istorijskih istraživanja Institut za noviju istoriju Srbije postaje domaća naučna institucija sa najrazgranatijom mrežom akademskih kontakata u NR Kini, kako u Pekingu (Capital Normal University, Peking University, Chinese Academy of Social Sciences), tako i u Šangaju (East China Normal University), sa već jednim ugovorom o saradnji, a drugi će uslediti, što je sve ostvareno zahvaljujući ličnim naporima i vezama dr Čavoškog, a ta mreža će se, kroz njegove dalje kontakte sa kineskim kolegama, i dalje širiti i tako doprinosti većoj međunarodnoj prepoznatljivosti našeg Instituta."   Fotografija (izvor: East China Normal University):Fotografija u prilogu je trenutak kada profesor dr Jao Ju (Yao Yu), direktor pomenute Academy of History and Documentation of Socialism, uručuje mi plaketu kojom sam proglašen za njihovog počasnog istraživača 

[ Pročitaj više ]

Mile Bjelajac — Apis je pokušao da spreči Sarajevski atentat/ Rubikon podkast 22

Gost Rubikona povodom Dana pobede u Prvom svetskom ratu je bio dr Mile Bjelajac, srpski  politikolog, doktor istorijskih nauka, univerzitetski profesor i direktora Instituta za noviju istoriju Srbije. Zašto Zapad pravi reviziju istorije? Ko optužuje Srbiju da je izazvala Prvi svetski rat? Kako je napravljen ultimatum Srbiji da u svakom slučaju dođe do rata? Kako Nemačka napadajući Srbiju pokušava da sa sebe skloni stigmu za dva svetska rata? Kako su Srbi izvojevali velike pobede u Prvom svetskom ratu? Šta je odlikovalo slavne srpske oficire? Uticaj Rusije na Veliki rat? Zašto je Apis pokušao sprečiti Principa u atentatu? Koliki je značaj Solunskog fronta na ishod rata? Kome je smetala Crna Ruka? Kako se falsifikuje istorija zarad politike? izvor: Rubikon pres

[ Pročitaj više ]

INIS na sajmu knjiga u Beogradu 2023.

Dragi saradnici i prijatelji INIS-a,pozivamo vas da nas ove nedelje posetite na 66. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.Nalazimo se na starom mestu u HALI 1, galerija, štand 1507 nasuprot ulaza u HALU 1.   DOBRODOŠLI!!!

[ Pročitaj više ]

Odbrana doktorske disertacije Natalije Dimić Lompar

  Saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije Natalija Dimić Lompar odbranila je 1.septembra 2023. godine na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadudoktorsku disertaciju pod naslovom „Podeljena Nemačka i Jugoslavija (1945–1966):politički odnosi u Hladnom ratu“.Komisiju su činili:prof. dr Biljana Šimunović-Bešlin,prof. dr Slobodan Bjelica,dr Mile Bjelajac imentor prof. dr Đorđe Đurić.

[ Pročitaj više ]

Novi broj: Tokovi istorije 2/2023

Оbjavljen je drugi broj Tokova istorije za 2023. godinu. U novom broju časopisa mogu se pročitati naučni radovi o o međuratnoj poslovnoj eliti i diplomatiji, jugoslovensko-bugarskim temama, rudniku Trepča, "Mladim muslimanima", rivalstvu u Pokretu nesvrstanih i još dosta toga. Celokupnom sadržaju novog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde: https://tokovi.istorije.rs/lat/arhiva/5/2023/08/29/22023.html Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama iz savremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja i istorijska građa.

[ Pročitaj više ]

Potpisan ugovor o saradnji sa Center for Study of Civilizations, Capital Normal University Peking

Kolega dr Jovan Čavoški je tokom jula meseca boravio u Pekingu i tom prilikom potpisan je ugovor o saradnji sa Centrom za studije civilizacija iz Pekinga (Center for Study of Civilizations, Capital Normal University). Reč je o jednoj od vodećih kineskih naučnih institucija posvećenih izučavanju savremenog Balkana. Ugovor su potpisali Jovan Čavoški sa strane Instituta za noviju istoriju Srbije i direktor Centra profesor Lijang Džanđun (Liang Zhanjun).Tokom svog boravka kolega Čavoški je imao brojne susrete sa različitim članovima kineske akademske zajednice. Reč je o kolegama iz nekoliko adakemskih i naučnih institucija iz Pekinga i Šangaja. Tokom susreta kolega Jovan je razgovarao o mogućnostima dalje saradnje, kao i mogućem potpisivanju ugovora o saradnji između Instituta za noviju istoriju Srbije i kineskih akademskih i naučnih institucija.Kolega Čavoški je  doktorirao 2014. na Univerzitetu u Pekingu, a 2022. objavio kapitalnu knjigu "Non-Aligned Movement Summits" u izdavaštvu Bulmsberija (Bloomsbury Academic)   Fotografija: Jovan Čavoški

[ Pročitaj više ]

Promocija izdanja INIS-a na Filozofskom fakultetu u Nišu

U utorak 10. maja 2023. u svečanoj sali (434) na IV spratu Filozofskog fakulteta u Nišu održaće se promocija izdanja Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda.Na promociji će govoriti dr Mile Bjelajac, direktor INIS-a, dr Bojan Simić, urednik edicije "studije i monografije", dr Zoran Janjetović, predsednik naučnog veća INIS-a, dr Dmitar Tasić, dr Sanja Petrović Todosijević i dr Aleksadnar R. Miletić.Promociju će u 11:30č otvoriti dr Dejan Antić, vanredni profesor departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu.

[ Pročitaj više ]

Promocija izdanja INIS-a u Narodnom muzeju Leskovca

U utorak 9. maja 2023. u Holu Narodnog muzeja u Leskovcu održaće se promocija izdanja Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda.Na promociji će govoriti dr Mile Bjelajac, direktor INIS-a, dr Bojan Simić, urednik edicije "studije i monografije", dr Zoran Janjetović, predsednik naučnog veća INIS-a, dr Dmitar Tasić, dr Sanja Petrović Todosijević, dr Aleksadnar R. Miletić.Promociju će u 13:30č otvoriti Nebojša Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja u Leskovcu i dr Dejan Antić, predsednik Upravnog odbora Narodnog muzeja u Leskovcu.

[ Pročitaj više ]

"Tokovi istorije 1/2023"

Objavljen je prvi broj Tokova istorije za 2023. godinu. U novom broju časopisa mogu se pročitati naučni radovi o ruskoj energetskoj politici na Balkanu, socijalnom osiguranju i diplomatskoj službi u jugoslovenskoj kraljevini, ideološkoj kolaboraciji, industrijskom razvoju, Titovoj diplomatiji, emigraciji i subverzivnoj propagandi u doba socijalizma, raspadu SFRJ i još mnogo toga. Celokupnom sadržaju novog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde: https://tokovi.istorije.rs/lat/arhiva/5/2023/04/26/12023.html Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama iz savremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja i građa.

[ Pročitaj više ]

Promocija zbornika radova - "China, Yugoslavia and Socialist Worldmaking: Convergences and Divergences''

Institut za noviju istoriju Srbije imao je priliku da 25. aprila 2023. organizuje promociju i razgovor o zborniku (video): "China, Yugoslavia and Socialist Worldmaking: Convergences and Divergences'' (Koper: Science and Research Center, Annales ZSR, 2023). Zbornik su priredili Zvonimir Stopić, Jure Ramšak, Liang Zhanjun i Jože Pirjevec. Promociju je otvorila i predstavila učesnike dr Božica Slavković-Mirić. O samom projektu, značaju, izazovima u izradi zbornika govorio je dr Zvonimir Stopić, dok je dr Jovan Čavoški govorio o samoj sadržini zbornika i novim saznanjima o značaju Kine i Jugoslavije u Hladnom ratu i njihovim bilateralnim odnosima. Sadržaj radova iz zbornika možete pogledati ispod.  

[ Pročitaj više ]

Tokovi istorije 3/2022

Оbjavljen je treći broj Tokova istorije za 2022. godinu. U novom broju časopisa mogu se pročitati naučni radovi na engleskom jeziku o Holokaustu nad Romima, etničkim migracijama tokom 1950-ih, neformalnim praksama u Jugoistočnoj Evropi, istoriografiji o kapitalizmu i još dosta toga. Celokupnom sadržaju novog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde: https://tokovi.istorije.rs/lat/arhiva/5/2022/12/20/32022.html   Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama iz savremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja i građa.

[ Pročitaj više ]

„Informacija o Šestom pozivu za uključenje talentovanih mladih istraživača – studenata doktorskih studije u naučnoistraživački rad NIO.“

Поштовани, Министарство науке, технолошког развоја и иновација дана 25. децембра 2022. године расписало је Шести позив за укључење талентованих младих  истраживача – студената докторских студија у научноистраживачки рад НИО. Молимо да на својој интернет страници објавите информацију о Шестом позиву и да наведете да се текст Позива и пријаве могу преузети са сајта Министарства www.nitra.gov.rs na adresi: https://nitra.gov.rs/tekst/456/s-e-s-t-i-p-o-z-i-v-talentovanim-mladim-istrazivacima.php

[ Pročitaj više ]

Nova knjiga Aaleksandra V. Miletića

U dosadašnjoj istoriografskoj produkciji oko ličnosti i dela MilovanaĐilasa bilo je više polemičkih tonova, kontroverznih tumačenja, različitihsagledavanja njegove istorijske, ali i književno-publicističke uloge, u manjoj ilivećoj meri objektivnih ili subjektivnih interpretacija, ličnih osvrta, ali iponajmanje naučno utemiljenih radova. Ova, kao i prethodne dve knjige kolegeMiletića, popunjavaju baš tu „prazninu“ u domaćoj istoriografiji, nudeći naučnojali i široj čitalačkoj publici logično kompozicijski postavljenu, temeljnometodološki istraženu i savesno naučno obrađenu tematiku... Kolega Miletić jestudiozno, precizno i pregledno obradio zahtevnu temu, najosetljiviji i najsloženijisegment političke biografije Milovana Đilasa, period kada je učestvovao u vrhuposleratnog jugoslovenskog partijskog i državnog rukovodstva. Slojevitost sameproblematike evolutivnog praćenja Đilasovog političkog uspona i pada sa vlasti,iziskivalo je značajan istraživački napor, fanatičnu posvećenost i predanostzadatku koji je kolega Miletić uspešno izvršio.Izvod iz recenzije akademika Ljubodraga Dimića

[ Pročitaj više ]

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Instituta za noviju istoriju Srbije

Na osnovu člana 62 Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“ br 49/2019) i člana 17 Statuta Instituta za noviju istoriju Srbije,   UPRAVNI ODBOR INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE   Trg Nikole Pašića 11, Beograd raspisuje konkurs za izbor i imenovanje   DIREKTORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE  za period od 4 godine    Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove:   -da ima naučno zvanje iz naučne oblasti kojom se Institut bavi -da ima postignute rezultate u naučnoistraživačkom radu za naučnu oblast kojom se Institut bavi-da ima radno iskustvo u rukovođenju u oblasti naučnoistraživačkog rada i ukupne delatnosti Instituta -da poseduje sposobnost planiranja i organizovanja naučnoistraživačkog rada i ukupne delatnosti Instituta Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi sledeću dokumentaciju u originalu ili overenoj kopiji -izvod iz matične knjige rođenih -uverenje o državljanstvu -uverenje da kandidat nije osuđivan -diplomu o stručnoj spremi -odluku o izboru u naučno zvanje -ličnu i naučnu biografiju sa posebnim osvrtom na organizaciono iskustvo u oblasti naučnoistraživačkog rada i ukupne delatnosti Instituta, sa bibliografijom naučnih radova -naučnoistraživački i poslovni program i plan rada i razvoja Instituta za period od 4 godine   Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa konkursnom dokumentacijom dostaviti na adresu Institut za noviju istoriju Srbije Komisiji za sprovođenje konkursnog postupka Sa naznakom: „Prijava na konkurs za izbor direktora Instituta“ Trg Nikole Pašića 11, Beograd, Kontakt tel 3398-613 Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane     original dokument možete pogledati ovde

[ Pročitaj više ]

Komemoracija Latinki Perović

Komemoracija našoj dragoj koleginici dr Latinki Perović, naučnoj savetnici Instituta za noviju istoriju Srbije u penziji održaće se u utorak 20. decembra 2022. godine sa početkom u 12 h u Institutu za noviju istoriju Srbije, Trg Nikole Pašića 11, četvrti sprat, sala 136.   Foto: Latinka Perović maja 1991, Goranka Matić  

[ Pročitaj više ]

In memoriam Latinka Perović (1933-2022)

Institut za noviju istoriju Srbije izgubio je vernu prijateljicu, saborkinju i saradnicu (Latinka Perović otišla je u penziju u zvanju naučne savetnice) koja je u najtežim godinama rada Instituta preuzela na sebe veliku odgovornost, pre svega kao urednica časopisa Tokovi istorije (1993-1999) zatim kao urednica edicije Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka (1994, 1998, 2003, 2006) a onda i kao važan oslonac verovatno jednoj od najtalentovanijih generacija srpskih istoričara i istoričarki koji su već od kraja osamdesetih godina 20. veka počeli da dolaze u Intitut smenjujući prethodne generacije. Upravo je ovo pregalaštvo, spremnost da se u najizazovnijim godinama, ratnom okruženju, siromaštvu i oskudici svake vrste ne samo zadrži naučni kredibilitet već i pokrene edicija koja će kao odskočna daska za mnoge mlade istoričare i istoričarke otvoriti neslućene mogučnosti čak i onim generacijama istraživača i istraživačica koji će u Institut za noviju istoriju Srbije doći kada Latinka Perović već bude u penziji (od 1998), definisalo onaj segment naše prošlosti zbog koga se kao saradnici i saradnice Instituta za noviju istoriju Srbije osećamo posebno i zahvalno. preuzeto iz https://www.facebook.com/INISBGD/

[ Pročitaj više ]

Davoru Stipiću nagrada ,,Ženi Leblˮ

Nagrada ,,Ženi Leblˮ za najbolje književno ili naučno delo sa jevrejskom tematikom sa prostora bivše Jugoslavije, koju na tradicionalnom godišnjem konkursu dodeljuje Savez jevrejskih opština Srbije, ove godine otišla je u ruke naučnog saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije dr Davora Stipića za rukopis njegovog doktorata na temu Odnos prema Holokaustu u Jugoslaviji 1945-1991, odbranjenog na Filozofskom fakultetu u Beogradu u maju ove godine. Odluku o nagradi doneo je stručni žiri koji su činili istoričar prof. dr Milan Ristović, književnik Filip David i književni kritičar Bogdan A. Popović. Inače konkurs Saveza jevrejskih opština Srbije, održava se tradicionalno jednom godišnje od 1955. godine i dodeljuje se radovima iz oblasti istorije, književnosti, umetnosti, memoarske građe, a među dosadašnjim učesnicima i nagrađenima na konkursu su i brojna poznata imena poput Filipa Davida, Danila Kiša, Ljubivoja Ršumovića, Davida Albaharija, Gordane Kuić itd.

[ Pročitaj više ]

Predstavljanje zbornika "80 godina od izbijanja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca"

Poštovani, Pozivamo Vas na predstavljanje zbornika "80 godina od izbijanja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca: novi pomaci, ili revizija istorije" koji su uredili dr Dmitar Tasić i Lela Vujošević, a izdali Centar za naučnoistraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu i Institut za noviju istoriju Srbije. Možete se ukuljučiti preko programa Zoom u utorak 15. novembra 2022. u 12h https://us06web.zoom.us/j/88420042743?pwd=d0poQWlXREFPd25STVo5UTM2NFA5UT09

[ Pročitaj više ]

INIS na sajmu knjiga u Beogradu 2022.

Dragi saradnici i prijatelji INIS-a,pozivamo vas da nas posetite ove nedelje na 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.Nalazimo se na starom mestu u HALI 1, galerija, štand 1507 nasuprot ulaza u HALU 1. DOBRODOŠLI!

[ Pročitaj više ]

Institut za noviju istoriju Srbije u Prokuplju promovisao najnovija izdanja

  U Narodnom muzeju "Toplice", u Prokuplju, Institut za noviju istoriju Srbije promovisao je svoju izdavačku delatnost, predstavljajući najnovija izdanja knjiga, studija i časopisa. Naučno-istraživačka delatnost instituta pokriva period od Prvog svetskog rata do kraja XX veka.Goste i prisutne najpre je pozdravio direkttor Istorijskog arhiva u Prokuplju Milan Stojanović, rekavši da je poseta kolega iz Instituta u Beogradu samo nastavak jedne plodonosne saradnje započete pre pet godina. Na promociji su govorili:dr Mile Bjelajac, direktor INIS, dr Zoran Janjetović, predsednik Naučnog veća INIS-a, dr Bojan Simić, urednik edicije "Studije i monografije", dr Nataša Milićević, dr Dmitar Tasić, dr Aleksandar Miletić i dr Davor Stipić   Izvor: https://prokuplje.org.rs/vesti/institut-za-noviju-istoriju-srbije-u-prokuplju-promovisao-najnovija-izdanja/

[ Pročitaj više ]

Promovisana izdanja Instituta za noviju istoriju Srbije u IA Vranje

U saradnji sa Istorijskim arhivom ,,31.januar“ Vranje, Institut za noviju istoriju Srbije predstavio je svoja naučna izdanja.Borivoje Manasijević, direktor Istorijskog arhiva ,,31.januar“ Vranje, ugostio je predstavnike INIS-a.Promocija je organizovana u Kamernoj sali Pozorišta „Bora Stanković“ u Vranju, 12. oktobra 2022. godine u 19.00 časova.Na promociji su govorili:dr Mile Bjelajac, direktor INIS, dr Zoran Janjetović, predsednik Naučnog veća INIS-a, dr Bojan Simić, urednik edicije "Studije i monografije", dr Nataša Milićević, dr Dmitar Tasić, dr Aleksandar Miletić i dr Davor Stipić https://vranjearhiv.com/arhiv/vesti/357-promocija-izdanja-instituta-za-noviju-istoriju-srbije

[ Pročitaj više ]

Objavljen broj 2/2022 Tokova istorije

Objavljen je drugi broj Tokova istorije za 2022. godinu. U novom broju časopisa mogu sepročitati naučni radovi o odnosima socijalističke Jugoslavije sa evropskim levičarima, zemljamaJužne Amerike i Pokretom nesvrstanih, o kolektivizaciji, iredentizmu, pravosuđu, zdravstvenojpolitici, sportu, popularnoj kulturi i autobiografiji kao istorijskom izvoru. Celokupnom sadržajunovog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde:https://tokovi.istorije.rs/lat/arhiva/5/2022/04/27/12022-.htmlTokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama izsavremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučničlanci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja i istorijska građa.

[ Pročitaj više ]

Održana promocija zbornika „On the Fault Lines of European and World Politics.Yugoslavia between Alliances and Neutrality/Non Alignment“

U ponedeljak 11.07.2022. godine u 18.00 časova u hotelu „Cepter“ Terazije broj 10 održana je promocija zbornika:„On the Fault Lines of European and World Politics.Yugoslavia between Alliances and Neutrality/Non Alignment“Zbornik je rezultat naučnoistraživačkog rada na projektu pod nazivom „Yugoslavias Comparative Historical Experience with the Policies of Alliance-making and Neutrality/Non-Alignment“ akronim YEH evidencioni broj 6062589 u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS koji finansira Fond za nauku Republike Srbije.O zborniku su govorili dr Mile Bjelajac, naučni savetnik i direktor Instituta za noviju istoriju Srbije,  prof. dr Mira Radojević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dopisni član SANU, kao i urednici zbornika dr Jovan Čavoški, viši naučni savetnik Instituta za noviju istoriju Srbije i dr Srđan Mićić, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije.Nakon predstavljanja, diskusija je nastavljena na koktelu.

[ Pročitaj više ]

Promocija zbornika radova: „On the Fault Lines of European and World Politics.Yugoslavia between Alliances and Neutrality/Non Alignment“

  Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da prisustvujete promociji zbornika naučnih radova „On the Fault Lines of European and World Politics.Yugoslavia between Alliances and Neutrality/Non Alignment“ koja će se održati u ponedeljak 11.07.2022. godine u 18.00 časova u hotelu „Zepter“ Terazije broj 10. Zbornik je rezultat naučnoistraživačkog rada na projektu pod nazivom „Yugoslavias Comparative Historical Experience with the Policies of Alliance-making and Neutrality/Non-Alignment“ akronim YEH evidencioni broj 6062589 u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS koji finansira Fond za nauku Republike Srbije. O zborniku će govoriti dr Mile Bjelajac naučni savetnik direktor Instituta za noviju istoriju Srbije i prof dr Mira Radojević redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dopisni član SANU.

[ Pročitaj više ]

Non-Aligned Movement Summits - Nova knjiga Jovana Čavoškog

  Zahvaljući dugogodišnjem radu na dokumentima iz srpskih, britanskih, indijskih, kineskih, mjanmarskih, američkih i sovjetskih arhiva, Jovan Čavoški je napisao kapitalno delo o Samitima Pokreta nesvrstanih. Knjiga objašnjava značaj pokreta Nesvrstanih i analizira njegovu evoluciju i razvoj. više o sadržaju knjige možete pogledati na https://www.bloomsbury.com/uk/nonaligned-movement-summits-9781350032095/

[ Pročitaj više ]

"Tokovi istorije" u kategoriji Q1 na SJR listi

Časopis Instituta za noviju istoriju Srbije "Tokovi istorije" za 2021. godinu kategorisan je kao Q1 na SJR listi (Scimago Journal Ranking), odnosno, po citiranosti nalazi se u prvih 25% u naučnoj oblasti ''Istorija''. SJR lista obuhvata časopise koji se nalaze u indeksnoj bazi SCOPUS, u koju su "Tokovi istorije" uvršteni 2020. godine. Prema podacima sa SJR liste, "Tokovi istorije" su za 2021. godinu najbolje rangirani časopis iz Srbije iz uže naučne oblasti "istorija" (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1202&area=1200&country=RS&fbclid=IwAR0fRf_Mus1KqRM-onF_4qUt1je4NBBS16acEMqz7ER42ZMs0OPlp4pclEM), a u konkurenciji časopisa posvećenih izučavanju prošlosti sa prostora Istočne Evrope nalaze se na 31. mestu (https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1200&country=Eastern%20Europe&category=1202)

[ Pročitaj više ]

Davor Stipić odbranio doktorsku disertaciju

Simbolično, 9. maja, na Dan pobede nad fašizmom, Davor Stipić, saradnik INIS-a odbranio je doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u svečanoj sali Dragoslav Srejović.Stipić je doktorirao na temu: „Odnos prema Holokaustu u Jugoslaviji 1945–1991“Sastav komisije za odbranu disertacije činili su:Prof. dr Milan Ristović Redovni profesor Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradudr Milan Koljanin Viši naučni saradnik u penziji Institut za savremenu istorijudr Olga Manojlović-Pintar Viša naučna saradnica Institut za noviju istoriju SrbijeProf. dr Radina Vučetić Vanredna profesorka Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, mentorka

[ Pročitaj više ]

Objavljen broj 1/2022 Tokova istorije

Objavljen je prvi broj Tokova istorije za 2022. godinu. U novom broju časopisa mogu se pročitati naučni radovi o jugoslovensko-američkim privrednim odnosima, ruskoj emigraciji, pokretu otpora i oslobodilačkim akcijama u Drugom svetskom ratu, obnovi posleratnih odnosa sa istočnim susedima, nacionalizmu, internacionalizmu i haškim izvorima o ratu u Bosni. Celokupnom sadržaju novog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde: https://tokovi.istorije.rs/lat/arhiva/5/2022/04/27/12022-.html Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećentemama iz savremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, pregledni radovi, naučne kritike,polemike, eseji, prikazi, saopštenja i građa.

[ Pročitaj više ]

Predstavljanje zbonika radova u Narodnom muzeju u Čačku

U petak 15. aprila 2022. u prostorijama Narodnog muzeja u Čačku, predstavljen je zbornik radova "80 godina od izbijanja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca: novi pomaci ili revizija istorije" koga su zajedničkim snagama izdali Centar za naučnoistraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu i Institut za noviju istoriju Srbije. Zbornik su uredili dr Dmitar Tasić, viši naučni saradnik INIS-a i  Lela Vujošević. U okviru zbornika nalaze se četiri tematske celine Zbornika (Revizionizam; Genocid i kultura sećanja; Pod okupacijom; Međunarodni kontekst) možete čitati radove: Mileta Bjelajca, Dubravke Stojanović, Bojana Dimitrijevića, Davora Stipića, Viktora Bejatovića, Nenada Karamijalkovića, Nemanje Devića, Marijane T. Mraović, Radeta Ristanovića, Aleksandra Stojanovića, Miloša Timotijevića, Milane Živanović, Zorana Janjetovića, Miljana Milkića i Aleksandra Rakonjca.

[ Pročitaj više ]

Međunarodna radionica "Informal practices in Southeast Europe – Examples and Analyses"

U Institutu za noviju istoriju Srbije 10-11. aprila 2022. održana je međunarodna radionica. U radu ovog naučnog skupa učestvovali su dr Vladan Jovanović, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, kao moderator i jedan od organizatora ovog interdisciplinarnog projekta, dok je Ognjen Tomić, istraživač pripravnik u INIS-u, drugog dana radionice predstavio svoj rad. Prilikom otvaranja skupa, učesnike iz Nemačke, Švajcarske, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Turske, Albanije i Srbije pozdravio je dr Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije. foto: Sanja Petrović Todosijević program konferencije možete preuzeti ovde.

[ Pročitaj više ]

Rumunsko-srpski odnosi u 20. veku

Dana 30 marta 2022. godine, preko Zoom platforme održana je međunarodnanaučna konferencija Rumunsko-srpski odnosi u 20. veku u organizaciji Fakulteta zaistoriju Univerziteta „Aleksandru Joan Kuza“ u Jašiju (Rumunija) i Instituta zanoviju istoriju Srbije. Posle pozdravnih govora, usledio je rad podeljen u dvapanela. U prvom panelu koji je moderirao Dr Jonuc Nistor radove su saopštiliAdrijan Bogdan Čobanu na temu Rumunske diplomate u Beogradu 1879 – 1914. Nekarazmatranja, Zoran Janjetović na temu Rumunska nacionalna manjina u jugoslovenskomBanatu 1918 – 1948. godine, Adrijan Vicalaru na temu U prestonici savezničkedržave. Rumunske diplomate u Beogradu 1920 – 1941. godine i Vladimir Lj.Cvetković na temu Jugoslavija i kriza vlade Petru Groze (avgust 1945 – januar 1946.).U drugom panelu koji je moderirao Vladimir Lj. Cvetković izlagali su AleksandruAjoanej na temu Jugoslavija i britanske specijalne operacije u Rumuniji tokomDrugog svetskog rata, Olivera Dragišić na temu Italijanski presedan za pregovoreo primirju sa Rumunijom 1944. godine, Jonuc Nistor na temu Brak iz računa. Rumunskaradnička partija i jugoslovenska emigracija početkom 1950-ih godina, kao i PetarDragišić na temu Srpska štampa o rumunskoj revoluciji 1989. godine.Posle izlaganja učesnika, usledila je veoma živa i korisna diskusija u kojoj suučešće uzele sve koleginice i kolege koje su učestvovale na konferenciji. Diskusijaje pokazala visok nivo stručnih znanja i interesovanja koleginica i kolega (kako izSrbije tako i iz Rumunije) za istraživanje srpsko/jugoslovensko-rumunskih odnosa. Otome je svedočio i veći broj zainteresovanih, uglavnom mladih, koji su konferencijupratili kao slušaoci. Treba podvući da na ovu uspešnu konferenciju i na Fakultetuza istoriju u Jašiju i u Institutu za noviju istoriju Srbije gledaju kao na prvi korakka znatno široj stručnoj saradnji dveju institucija koja bi u bliskoj budućnostitrebalo da preraste u redovno susretanje i razmenu stručnog znanja i iskustva kolegaiz Srbije i Rumunije koji se bave proučavanjem odnosa dvaju susednih naroda injihovih država.Konferencija je realizovana na engleskom jeziku.

[ Pročitaj više ]

"80 GODINA OD IZBIJANJA DRUGOG SVETSKOG RATA NA PROSTORU JUGOSLAVIJE I STRADANJA GRADA KRAGUJEVCA: NOVI POMACI ILI REVIZIJA ISTORIJE"

Institut za noviju istoriju Srbije vas obaveštava da je iz štampe izašao zbornik radova pod nazivom:"80 godina od izbijanja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca: novi pomaci ili revizija istorije" koga su zajedničkim snagama izdali Centar za naučnoistraživački rad Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu i Institut za noviju istoriju Srbije. Zbornik su uredili dr Dmitar Tasić, viši naučni saradnik INIS-a i  Lela Vujošević. U okviru četiri tematske celine Zbornika (Revizionizam; Genocid i kultura sećanja; Pod okupacijom; Međunarodni kontekst) možete čitati radove: Mileta Bjelajca, Dubravke Stojanović, Bojana Dimitrijevića, Davora Stipića, Viktora Bejatovića, Nenada Karamijalkovića, Nemanje Devića, Marijane T. Mraović, Radeta Ristanovića, Aleksandra Stojanovića, Miloša Timotijevića, Milane Živanović, Zorana Janjetovića, Miljana Milkića i Aleksandra Rakonjca.

[ Pročitaj više ]

"Titov emisar Milovan Đilas: Diplomatsko-pregovaračke i spoljnopolitičke aktivnosti (1943-1953)"

Pozivamo vas da u utorak 1. februara u 12č pratite i uključite se u razgovor o knjizi dr Aleksandra V. Miletića "Titov emisar Milovan Đilas: Diplomatsko-pregovaračke i spoljnopolitičke aktivnosti (1943-1953)". Pored autora, u razgovoru će učestvovati MA Natalija Dimić, moderatorka će biti dr Božica Slavković Mirić, viši naučnik saradnik. Zum veza sa početkom u 12č https://zoom.us/j/97229072888?pwd=TTUwM2JMQmtvdzJ1QnY2eHpBZFJ5dz09

[ Pročitaj više ]

Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta

Dr Sanja Petrović Todosijević, naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije je gostovala u Jutarnjem programu televizije Euronews Srbija povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta. https://www.euronews.rs/.../dan-secanja-na-zrtve.../vest

[ Pročitaj više ]

RUSKA EMIGRACIJA U BEOGRADU OD 1920-ih DO 1950-ih, 0D 1. DO 16. FEBRUARA

Institut za novuju istoriju Srbije vas poziva na otvaranje izložbe Istorijskog arhiva Beograda pod nazivom Ruska emigracija u Beogradu od 1920-ih do 1950-ih, u utorak 1. februara sa početkom u 12 h u Ruskom domu u Beogradu (Kraljice Natalije 33). Autori izložbe su: prof. dr Aleksej Timofejev koji je u isto vreme i naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije, dr Milana Živanović, naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije i Slobodan Mandić, pomoćnik direktora Istorijskog arhiva Beograda. Više o otvaranju izložbe kao i o samoj izložbi možete videti na: https://www.facebook.com/events/514511083270178/?ref=newsfeed https://ruskidom.rs/sr/dogadjaj/izlozhba-istori-skog-arhiva-beograda/

[ Pročitaj više ]

Izašala je treća sveska časopisa "Tokovi Istorije"

Оbjavljen je treći broj Tokova istorije za 2021. godinu. U novom broju časopisa mogu sepročitati naučni radovi (na engleskom jeziku) o zakonodavstvu u međuratnoj Jugoslaviji,političkoj saradnji FNRJ sa Italijom, Belgijom i Izraelom, o korupciji, rodnoj politici,kulturnoj diplomatiji i cenzuri u socijalizmu, te pogledima savremene zapadneistoriografije na Srbiju, Jugoistočnu Evropu i Prvi svetski rat.Celokupnom sadržaju novog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde:http://tokovi.istorije.rs/cir/arhiva/13/2021/12/30/32021.html.Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama izsavremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalninaučni članci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja igrađa.

[ Pročitaj više ]

Oformljen je novi Matični naučni odbor za istoriju, arheologiju i etnologiju

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je 29. decembra 2021. obrazovalo novi Matični naučni odbor za istoriju, arheologiju i etnologiju.Među osam članovima odbora nalaze se dr Petar Dragišić, naučni savetnik iz Instituta za noviju istoriju Srbije, dr Bojan Dimitrijević, naučni savetnik iz Instituta za savremenu istoriju i dr Petar Krestić, naučni savetnik Istorijskog instituta.Mandat članova MNO traje 5 godina. Čestitamo! Dokument minitarstva miožete pogledati ovde.

[ Pročitaj više ]

"Tokovi istorije" u kategoriji M23

Prema kategorizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na listi za 2021. godinu časopis Instituta za noviju istoriju Srbije "Tokovi istorije" rangiran je kao međunarodni časopis sa kategorijom M23. Listi naučnih časopisa domaćih izdavača može se pristupiti preko sledećeg linka: https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/List%D0%B0-naucnih-casopisa-domacih-izdavaca-za-2021.pdf?fbclid=IwAR0vw40iWPXUvx9ETMWf7RIe1SZT8PiPhwIg5Y0KkkDu8oK3UHg04k01wgg

[ Pročitaj više ]

Dušan Spasojević, "Grčka: Rat za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije"

  U saradnji sa Čigoja štampom, Institutom za evropske studije i Fondacijom Šaper, Institut za noviju istoriju Srbije jedan je od koizdavača monografske publikacije srpskog ambasadora u Atini Dušana Spasojevića "Grčka: Rat za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije". U pitanju je prva knjiga na srpskom jeziku koje se bavi temom današnje Grčke, temeljima na kojima je uspostavljena moderna grčka država i stvoren nacionalni identitet savremenih Grka. Nastala je kao plod višegodišnjeg predanog rada, koji je podrazumevao istraživanje opsežne arhivske građe i literature, uključujući i grčku, čiji jezik autor govori. Autor knjige Dušan Spasojević je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a magistrirao međunarodne odnose na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Između 2000. i 2013. godine obavljao je dužnosti šefa Kabineta saveznog ministra unutrašnjih poslova, spoljnopolitičkog savetnika predsednika Republike, pomoćnika ministra i državnog sekretara odbrane, kao i ambasadora Srbije u Turskoj. Od 2016. godine je srpski ambasador u Grčkoj. Knjiga ima 416 strana, opremljena je bogatim naučnom aparatom, najprobranijim ilustracijama i izuzetno korisnim, specijalno za nju izrađenim geografskim mapama, koje verno odslikavaju istorijske procese. Knjiga će biti dostupna u svim boljim knjižarama u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj.   Detaljno o promociji knjige možete pročitati ovde.

[ Pročitaj više ]

RADIONICA: NEFORMALNE PRAKSE U JUGOISTOČNOJ EVROPI - PRIMERI I ANALIZE / INFORMAL PRACTICES IN SOUTHEAST EUROPE - EXAMPLES AND ANALYSES

Institut za noviju istoriju Srbije u saradnji sa nekoliko naučnih institucija iz inostranstva (Center for Governance and Culture in Europe - Univerziteta u Sent Galenu, Berliner Zentrum für transnationale Grenzforschung, Center for Advanced Studies - Sofia, New Europe College Bucharest, Wissenschaftskolleg u Berlinu) organizuje 10-11. aprila 2022. naučnu radionicu posvećenu “neformalnim praksama” u Jugoistocnoj Evropi. Radionica će se održati u prostorijama Instituta za noviju istoriju Srbije. Radni jezik radionice je engleski. Pozivamo zainteresovane kolege, posebno mlađe saradnike, da do 12. januara pošalju prijavu na email adresu: informality2022@gmail.com . Detaljni opis radionice mozete videti u pozivu koji se nalazi u prilogu.

[ Pročitaj više ]

Promocija zbornika: "Bez škole šta bi mi?!"

Poštovane kolege i koleginice, Čast mi je da vas pozovem da u ponedeljak 13. decembra sa početkom u 12 h putem Zoom aplikacije prisustvujete predstavljanju zbornika Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas koji je izdao naš institut zajedno sa Institutom za pedagogiju i andragogiju a u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ne zaboravite da se registrujete. Biće mi drago da vas vidim. https://ifdt.bg.ac.rs/?mec-events=aleksandra-ilic-rajkovic-i-sanja-petrovic-todosijevic-bez-skole-sta-bi-mi&fbclid=IwAR24S6ccg6uGYsPdhkr_f-0deJ-5DSy0g5d-N7Da5GsLH8I5eoIvftesQUk

[ Pročitaj više ]

MEMORIES OF WAR - WARS OF MEMORY. SERBIAN MEMORY POLITICS ON NATIONAL, REGIONAL AND EUROPEAN LEVELS

Dr Olga Manojlović Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije danas će govoriti na skupu pod nazivom Memories of war - Wars of memory. Serbian memory politics on national, regional and european levels koji se održava na Univerzitetu u Kopenhagenu, na temu Holocaust memory in Serbia and beyond. Više o događaju https://www.facebook.com/events/577413773560358/

[ Pročitaj više ]

Vojaška organizacija na slovenskem ozemlju v preteklosti

Na YouTube kanalu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani možete pogledati razgovor sa dr Miletom Bjelajcem, naučnim savetnikom i direktorom Instituta za noviju istoriju Srbije koji je objavljen kao deo projekta Centra za primenjenu istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani pod nazivom Vojaška organizacija na slovenskem ozemlju v preteklosti koga vode profesori Božo Repe, Bojan Balkovec i Božidar Flajšman   https://www.youtube.com/watch?v=rGkcJzZvEJ0

[ Pročitaj više ]

Novi tematski zbornik "Bez škole šta bi mi?!"

Institut za noviju istoriju Srbije vas obaveštava da je iz štampe izašao zbornik radova Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas koga je zajedno sa prof. dr Aleksandrom Ilić Rajković uredila dr Sanja Petrović Todosijević, naučna saradnica našeg Instituta. Zbornik radova Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas je prvo zajedničko izdanje Instituta za noviju istoriju Srbije i Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U zbroniku Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas možete čitati radove: Aleksandre Ilić Rajković, Nataše Vujisić Živković, Ljubinke Trgovčević, Ane Stolić, Ljiljane Stankov, Jovana Miljkovića, Đurđe Maksimović, Zorana Janjetovića, Ljubinke Škodrić, Sanje Petrović Todosijević, Lade Duraković, Milice Sekulović, Srđana Miloševića, Dragomira Bondžića, Vladimira Džinovića i Ivane Đerić. U Zborniku je objavljen poslednji intervju sa, pre nekoliko dana preminulim, prof. dr Nikolom Potkonjakom (1924-2021).   Više o zborniku     Zbornik pod naslovom Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas koga su uredile prof. dr Aleksandra Ilić Rajković i dr Sanja Petrović Todosijević predstavlja rezultat saradnje Instituta za noviju istoriju Srbije i Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastao je sa prevashodnim ciljem da se ukaže na sve faze i različite aspekte dugog i složenog procesa „ulaska“ društva u celini „u školu“, koja nije u svim vremenima vrednovana i pozicionirana na isti način ali i da skrene pažnju na posledice, sada već trajne i sistematske marginalizacije obrazovnih institucija koje imaju ključnu ulogu u procesu modernizacije i emancipacije društva. Namera urednica kao i autora i autorki tekstova koji su se našli u Zborniku je bila da pruže uvid u jedan od najsloženijih procesa drugog trajanja tj. proces borbe za moderan obrazovni sistem koji u uslovima srpskog i jugoslovenskog društva kao i u uslovima postjugoslovenskih društava traje od 19. veka do danas. Oslanjajući se ali i polazeći od onoga što je već rečeno, želja urednica je bila da na jednom mestu okupe, ne samo,  istraživače i istraživačice  koji su svojim radom vezani za različite obrazovne i naučno istraživačke institucije u Srbiji i u  regionu, već se problemima iz domena istorije obrazovanja bave u okviru različitih naučnih disciplina, u ovom slučaju: istorije, pedagogije, psihologije i muzikologije, svesne da se radi o disciplinama koje se u mnogim segmentima prepliću.  Postičući multiperspektivnost i multidisciplinarnost želele su da naglase kako se istraživanju problema iz domena obrazovanja može pristupiti sa različitih strana, iz različitih metodoloških okvira. Ovakav pristup omogućio je jasnije sagledavanje: kontinuiteti i diskontinuiteti koji su najčešće uspostavljani u periodima osmišljavanja i oživljavanja velikih školskih reformi, izgradnje različitih delova (ne)jedinstvenog obrazovnog sistema poput ustanova za predškolsko obrazovanje ali i obrazovanje odraslih, osnovne škole, srednje škole, univerziteta, sistema u celini, različitih obrazovnih praksi manje odnosno više tolerantneih i inkluzivnih među kojima je posebna pažnja poklonjena uključivanju većeg broja devojčica, devojaka i žena u obrazovni sistem, praksi koje se u kontekstu dugog trajanja mogu čitati i kao institucije poput školske obaveze i nadzora, mesta različitih nastavnih predmeta poput muzičkog obrazovanja tj. horskog pevanja u kontekstu uspostavljanja nove politike obrazovanja i vaspitanja, odnosa države prema školovanju nacionalnih manjina.      

[ Pročitaj više ]

BANJALUČKI NOVEMBARSKI SURETI

Institut za noviju istoriju Srbije vas poziva da dvadeset drugi put za redom prisustvujete, ovoga puta posredstvom Zoom aplikacije, Banjalučkim novembarskim susretima koje organizuje Filozofski fakultet Univerziteta u Banjaluci. Banjalučki novembarski susreti biće održani u petak 19. novembra 2021. godine. Svakoj od sesija možete pristupiti putem linkova koji se nalaze na stranici Filozofskog fakulteta. Institut za noviju istoriju Srbije vas poziva da, u okviru sesije Istorija, prisustvujete prezentaciji dr Bojana Simića, višeg naučnog saradnika INIS-a koji će govoriti na temu Propaganda vlade Milana Stojadinovića u Vrbaskoj banovini na primeru lista Vrbaske novine. Više o skupu i programu   https://ff.unibl.org/.../naucni-skup-banjalucki...

[ Pročitaj više ]

Predstavljanje knjige Dušana Spasojevića, "Grčka: rat za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije"

Institut za noviju istoriju Srbije vas poziva da u četvrtak, 18. novembra 2021. godine sa početkom u 11 h prisustvujete seminaru koji će se održati povodom izlaska iz štampe knjige diplomate Dušana Spasojevića, Grčka. Rat za nezavisnost, stvaranje države i preporod nacije, u prostorijama Instituta za evropske studije (Svečana sala zgrade na Trgu Nikole Pašića 11 na četvrtom spratu). Knjigu Dušana Spasojevića objavili su: Čigoja štampa, Institut za noviju istoriju Srbije, Institut za evropske studije i Fondacija Srđana Šapera. Jedan od učesnika na seminaru biće i dr Slobodan Selinić, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Više o seminaru i učesnicima http://www.ies.rs/.../18-novembar-seminar-povodom-knjige.../ fotografija autora knjige je preuzeta sa: http://www.athens.mfa.gov.rs/lat/ambassadortext.php?subaction=showfull&id=1348055387&ucat=116&template=DefaultLat&

[ Pročitaj više ]

Aleksandar Rakonjac, saradnik instituta odbranio je doktorsku disertaciju

INIS je dobio još jednog doktora nauka!Aleksandar Rakonjac je 9. novembra u svečanoj sali Filozofkog fakulteta u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Industrijalizacija Jugoslavije (1947−1952). Planovi i praksa".   Disertacija je odbranjena u sastavu komisije:Prof. dr Ljubodrag Dimić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet uBeogradu, redovni član SANU. Mentor i pisac referataProf. dr Mira Radojević, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet uBeogradu, dopisni član SANUProf. dr Aleksandar Životić, vanredni profesor, Filozofski Fakultet, Univerzitet uBeogradu. Predsednik komisije za odbranu doktorske disertacije.Dr Vladimir Cvetković, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju SrbijeDr Jovan Čavoški, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju SrbijeRad je zasnovan prevashodno na primarnoj arhivskoj građi koju je kandidat istraživao u Arhivu Jugoslavije, Diplomatskom arhivu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Državnom arhivi Srbije, Arhivu Narodne banke Srbije, Istorijskom arhivu Beograda, Arhivu Vojvodine i Arhivu Republike Slovenije.ČESTITAMO!

[ Pročitaj više ]

Nova knjiga Dmitra Tasića "Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) 1944-1953"

  ”Rezultati istraživanja prezentovani u tekstu otkrivaju nam nova saznanja o tome kako je izgledalo jedno društvo vođeno snažnom željom da se brzo i efikasno konsoliduje nakon velikih ljudskih i materijalnih gubitaka u tek okončanom ratu, kako se obračunalo sa ostacima poraženih neprijatelja i kako je u stremljenju da vodi nezavisnu politiku sticalo nove saveznike, ali i neprijatelje.” Izvod iz recenzije pukovnika dr Slobodana Đukića Novu monografiju dr Dmitra Tasića možete kupiti u prostorijama Instituta za noviju istoriju Srbije. Više o vesti pogledajte na FB stranici instituta

[ Pročitaj više ]

"Vojna organizacija na slovenačkom prostoru i u prošlosti"

  Mile Bjelajac, Bojan Dimitrijević i Blaž Torkar, između ostalih, će se pojaviti u novoj dokumentarnoj seriji razgovora posvećenoj vojnoj organizaciji na slovenačkom prostoru i u prošlosti". Emitovanje prve epizode serijala počeće u ponedeljak 25. oktobra. Naredne epizode će izlaziti ponedeljkom.  

[ Pročitaj više ]

DUNAV - MOST KOJI SPAJA KULTURE

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu 22. 10. 2021. je održan naučni skup pod nazivom Dunav - most koji spaja kulture koji su organizovali Istorijski arhiv u Smederevu i Centar za istorijska istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Na skupu je učestvovao i dr Bojan Simić, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Kolega Simić izneo je rezultate svojih istraživanja na temu Josip Broz Tito u Smederevskoj Palanci decembra 1952. Međunarodni i lokalni aspekti posete.

[ Pročitaj više ]

Nova knjiga Slobodana Selinića "Srbija 1980–1986: Politička istorija od Tita do Miloševića"

Monografsko delo kolege Selinića predstavlja značajan doprinos srpskojistorijskoj nauci jer se iz istraživanja vide razmere ekonomske i političke krize uSrbiji koja je u ovom periodu bila promovisana u federaciju s elementimakonfederacije. Dvostruka federalizacija odmah je dovela do blokade političkog sistemai zapretila da dovede do raspada Srbije. Monografija osvetljava ozbiljnosti kosovskogpitanja, oštrinu političkih podela u Jugoslaviji i republici, sudar vlasti iopozicionih pojava, ličnih sukoba komunističkih funkcionera i dalekosežnostposledica koje su stvorile istorijske pretpostavke za dolazak Slobodana Miloševića navlast.iz recenzije dr Koste Nikolića

[ Pročitaj više ]

Nova knjiga Aleksandra V. Miletića "Titov emisar Milovan Đilas

Bez svake sumnje, naučno veoma utemeljeno i u tematskom i idejnom smislu vrlo inspirativno, kolega Miletić prati delatnost jedne istorijske ličnosti kroz jedan od svakako najturbulentnijih perioda istorije socijalističke jugoslovenske države, preplićući je sa markantnim istorijskim događajima i gradeći na taj način specifičan ugao posmatranja ovog važnog segmenta istorijske prošlosti. […] Širok opseg istraživačkih pitanja vezanih za spoljnopolitičku delatnost Milovana Đilasa su po našem mišljenju uspešno našla naučne odgovore u rukopisu kolege Miletića. Postavljajući pred sebe veoma zahtevan zadatak da istraži i objasni delatnost Đilasa u složenom, istorijski sadržajnom i prelomnom periodu istorije spoljne politike socijalističke Jugoslavije, autor je odgovorno i profesionalno pristupio problematici usko povezanoj sa najrazličitijim istorijskim događajima, koji i danas u naučnim krugovima neretko proizvode velike debate, polemike i neslaganja. […] Rezultati istraživanja kolege Miletića, koji su prezentovani u rukopisu koji je pred nama, nesumnjivo su odgovorili zadatku i na uspešan način opisali i objasnili ulogu Milovana Đilasa u diplomatko-pregovaračkim i spoljnopolitičkim događajima u kojima je on sam igrao važnu ulogu. U tom pogledu, na Đilasovom primeru, sagledana je i važnost uloge istorijskih ličnosti u delikatnim političkim zadacima.    Iz recenzije akademika Ljubodraga Dimića

[ Pročitaj više ]

Izašao je novi broj "Tokova istorije" 1/2021

  Objavljen je prvi broj Tokova istorije za 2021. godinu. U novom broju časopisa mogu se pročitati naučni radovi o revolucionarnoj prirodi Sarajevskog atentata i njegovoj kasnijoj društveno-političkoj (zlo)upotrebi, o pitanju ratnih gubitaka Srbije u Prvom svetskom ratu, o ženskom pitanju u Kraljevini Jugoslaviji, velikoalbanskoj prosvetnoj politici na Kosovu i Metohiji, obračunu sa „titoistima“ u Sovjetskoj okupacionoj zoni Nemačke, jugoslovensko-rumunskim ekonomskim odnosima i izgradnji Pionirskog grada u Zagrebu. Takođe, u ovom broju objavljeni su i teoretski radovi o načelima kontrasećanja levice i o kontrafaktualnoj istoriji, kao i tajni izvešštaji ruskog poslanika o Majskom prevratu. Celokupnom sadržaju novog broja Tokova istorije možete pristupiti ovde. Tokovi istorije su naučni časopis Instituta za noviju istoriju Srbije posvećen temama iz savremene istorije Srbije, Jugoslavije i Balkana. U časopisu se objavljuju originalni naučni članci, pregledni radovi, naučne kritike, polemike, eseji, prikazi, saopštenja i građa.

[ Pročitaj više ]

Nova knjiga Bojana Simića: Jugoslavija i Argentina 1946–1955.

Nakon svršetka Drugog svetskog rata počinje nova etapa u odnosima između dve države. U Jugoslaviji se konsolidovala nova vlast na čelu sa Komunističkom partijom Jugoslavije, dok je u Argentini stvaran novi režim koji je takođe svoj oslonac tražio u radništvu. Obe zemlje su pokušavale da nađu sopstveni pravac u posleratnom svetu koji je sve više davao obrise novog sukoba između dve sile pobednice SAD-a i SSSR-a. Na tom putu čekale su ih brojni problemi i dileme, teški lomovi i izazovi, kako u unutrašnjoj tako i u spoljnoj politici. Odluka da izaberemo hronološki okvir od 1946. do 1955. ima više opravdanja. Početna granica izabrana je kao godina kada su ponovo uspostavljeni odnosi između Jugoslavije i Argentine, ali i kao godina kada je Huan Peron prvi put izabran za predsednika republike. Pored toga što analiza obuhvata period od praktično jedne cele decenije, kao razlog za krajnju granicu istraživanja vidimo i godinu puča u Argentini, odlazak Perona i dolazak vojne hunte, što je dovelo do nestabilnosti u zemlji i do faktičke paralize odnosa između dve države. To je i vreme kada se, posle perioda lutanja između dva bloka, bitno menjala jugoslovenska spoljna politika i kada se preorijentisala na politiku nesvrstanosti. sadržaj

[ Pročitaj više ]

Najnovija knjiga Dmitra Tasića u izdanju Okfsord juniversiti presa

Paramilitarism in the Balkans: the Cases of Yugoslavia, Bulgaria, and Albania, 1917–1924 Paramilitarizam na Balkanu analizira poreklo i manifestacije paravojnog nasilja u tri susedne balkanske zemlje - Jugoslaviji, Bugarskoj i Albaniji - posle Prvog svetskog rata. Pokazuje ulogu paramilitarizma u unutrašnjim i spoljnim politikama u sve tri države, fokusirajući se na glavne aktere i počinioce paravojnog nasilja, njihovo socijalno poreklo, motivacije i buduću trajektoriju njihovih karijera. Dmitar Tasić smešta region u širi evropski kontekst narastajućeg paramilitarizma koji je nastao, istovremeno, kao rezultat prvog globalnog sukoba, raspada starih carstava, stvaranje nacionalnih država i revolucija. Dok paramilitarizam u većini post-Velikog rata evropske države bile su proizvod nasilja u Prvom svetskom ratu i brutalizacije kroz koju su prošla društva pobedničkih i poraženih zemalja. Paramilitarizam na Balkanu bio je usko povezan sa već postojećim tradicijama koji potiču iz perioda oružane borbe protiv osmanske vlasti i projekata izgradnje dražava i nacija s kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka. Paravojne tradicije su bile toliko jake da su u svim narednim krizama i vojnim sukobima na Balkanu nasleđa paramilitarizma ostala živa i prisutna. (preuzeto od Roberta Gervartha, generalnog urednika serije Veliki rat) sadržaj knjige možete pogledati ovde.

[ Pročitaj više ]

Коста Ст. Павловић: Дневник 1930–1932

priredili Srđan Mićić i Nataša MilićevićBeograd: Istorijski arhiv Beograda; Institut za noviju istoriju Srbije, 2020.Dnevničke beleške koje je Kosta Pavlović vodio od 1928 do 1935 samo su delimično sačuvane u okviru Legata Koste St. Pavlovića u Istorijskom arhivu Beograda. Sačuvane su tri ukoričene knjige, koje počinju „ unosom za 1. septembar 1930. i prekidaju se sa unosom za 4. januar 1934. godine (ovaj unos nije u celosti sačuvan, jer je rečenica na kraju poslednje strane prekinuta).U pojedinim unosima Kosta Pavlović dodatno je umetao isečke iz novina i zvaničnih publikacija o govorima pojedinih državnika i diplomata u Narodnoj skupštini i Društvu naroda.Dnevničke beleške koje je Kosta Pavlović vodio u vreme dok je bio ličnisekretar Vojislava Marinkovića, 1930-1932, predstavljaju značajan istorijski izvor za istraživače i širu javnost. Informacije su glavnom tačne i precizne, što je potvrđeno u velikom broju slučajeva poređenjem s drugim izvorima i dosadašnjim saznanjima u istoriografiji. Knjigu prati uvodna studija i bogato je opremljena komentarima koji detaljno objašnjavaju ličnosti i događaje koji se pominju u knjizi.

[ Pročitaj više ]

Југословенска републиканска странка у политичком животу Краљевине Југославије (1920–1941)

Aleksandar LukićBeograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2020. Može se zaključiti da je kolega Aleksandar Lukić, obavivši iscrpno istraživanje, detaljno proučio istoriju Jugoslovenske republikanske stranke, tragajući za prvim pojavama republikanskih ideja u srpskoj državi i utvrđujući veoma širok društveni i politički kontekst u kome su ispoljavane. Pokazao je pritom da je republikanizam u Srbiji daleko starijeg datuma od osnivanja stranke koja ga je kao ključno programsko načelo istakla već u svom imenu. Proučavajući rad republikanske partije, pak, otvorio je važno pitanje postojanja srpske građanske levice, koja se tokom nekoliko decenija uporno i principijelno zalagala za parlamentarnu demokratiju i socijalno pravedno društvo. Analizirajući ove i druge probleme, kolega Lukić napisao je prvu celovitu studiju o Jugoslovenskoj republikanskoj stranci u periodu između dva svetska rata, tumačeći njenu delatnost u okviru složenih političkih problema i nacionalnih odnosa. (iz recenzije prof. dr Mire Radojević)

[ Pročitaj više ]

Nemanja Radonjić je odbranio disertaciju na Filozofskom fakultetu u Beogradu

Saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije Nemanja Radonjić odbranio je 26.11.2020. doktorsku disertaciju pod naslovom Slika Afrike u Jugoslaviji (1945-1991) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Komisija u sastavu prof. dr Milan Ristović, prof. dr Radina Vučetić, dr Dragan Bogetić i dr Olga Manojlović-Pintar ocenila je da se radi o dobro struktuiranom, metodološki čvrstom i tematski zaokruženom radu iz koga veoma brzo može proisteći kvalitetna monografija u izdanju instituta.

[ Pročitaj više ]

IZABRANA NOVA REDAKCIJA ČASOPISA "TOKOVI ISTORIJE"

Naučno veće Instituta za noviju istoriju Srbije izabralo je 12. novembra 2020.godine novu redakciju časopisa Tokovi istorije.Tokom naredne četiri godine, glavni i odgovorni urednik časopisa biće viši naučni saradnik INIS-a dr Vladan Jovanović.Saradnici INIS-a dr Aleksandar Raković i dr Vesna Đikanović ostaće članovi Redakcije i u njenom novom sastavu, dok je zasekretara Redakcije izabrana Natalija Dimić.U radu Redakcije tokom naredne četiri godine učestvovaće i kolege iz drugih institucija iz zemlje i inostranstva:dr Ivana Dobrivojević Tomić (Srbija),dr Dragan Bakić (Srbija),prof. dr Katrin Orel (Francuska),prof. dr Bojan Balkovec (Slovenija),dr Sabine Rutar (Nemačka),prof. dr. Jaroslav V. Višnjakov (Rusija),prof. dr Arpad Hornjak (Mađarska) iprof. dr Ondrej Vojtehovski (Češka).

[ Pročitaj više ]

"Tito i nemačko pitanje" - predavanje prof. Dr Mari-Žanin Čalić

Online-predavanje prof. Dr Mari-Žanin Čalić, sa Univerziteta Ludvig Maksimilianu Minhenu"Tito i nemačko pitanje"Na osnovu njene najnovije knjige "Tito: večni partizan" (München 2020) 26. novembra 2020.U 18 časova   Molimo Vas da se registrujete do 24. novembra 2020. mailom i uz navođenje svogimena. Broj učesnika je ograničen.Predavanje će biti na engleskom preko Zooma. E-Mail Instituta: tribinainis@gmail.com Uputstvo:Posle 24. novembra 2020. ćete dobiti odgovor mailom sa podacima za pristup idrugim informacijama. Molimo Vas da za svaki slučaj proverite i Spam.

[ Pročitaj više ]

Nova monografija - „I krst i petokraka. Ruski grobni kompleksi u Jugoslaviji u 20. veku“

Naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, dr Milana Živanovićobjavila je u izdanju INIS-a knjigu pod nazivom „И крст и петокрака. Руски гробникомплекси у Југославији у 20. веку“. Monografija se bavi istorijatom ruskih grobnihkompleksa – grobalja, parcela, kosturnica, grobnica, spomenika, spomen-obeležja inadgrobnika Rusa na teritoriji Jugoslavije, evolucijom sećanja na preminule ipoginule Ruse, kao i upotrebom njihove smrti u političke svrhe. Zasnovana je nagrađi iz srpskih i ruskih arhiva, periodici i relevantnoj domaćoj i stranojliteraturi. sadržaj knjige možete preuzeti ovde.

[ Pročitaj više ]

Nova knjiga dr Zorana Janjetovića

KOSTA SOFRONIJEVIĆ  BERLINSKI ZAPISI IZ DVA SVETSKA RATAO dijaspori sa ovih prostora, do odlaska velikog gastarbajterskog talasašezdesetih godina XX veka, postoji malo saznanja. Zapisi šeširdžijskog radnikaKoste Sofronijevića nam otkrivaju da je srpska i uopšte južnoslovenskaemigracija u Berlinu bila relativno brojna još pre Prvog svetskog rata. Nije seradilo samo o fizičkim radnicima, već i o kvalifikovanim zanatlijama koje sučesto imale sopstvene radnje, kafedžijama, pa i ponekom vlasniku fabrike. Zapažase još jedna pojava koju smo obično skloni da vezujemo za novije vreme – mešanibrakovi sa Nemicama.Kostini zapisi o Prvom svetskom ratu sadrže prikaz života jednog„neprijateljskog stranca“ među Nemcima tokom Velikog rata i potonje revolucijei pružaju odličan uvid u ponašanje i razmišljanje kako običnih ljudi tako ipredstavnika vlasti.Za period Drugog svetskog rata autor nam je ostavio plastičnu slikuvelegrada pod bombama koje uništavaju cele gradske četvrti.sadržaj knjige možete preuzeti ovde

[ Pročitaj više ]

Nova knjiga Božice Slavković Mirić o jugoslovensko-albanskim odnosima

U izdanju INIS-a izašla je najnovija knjiga koleginice dr Božice Slavković Mirić pod naslovom „Jugoslavija i Albanija 1945-1948: ekonomski odnosi“ Knjiga je posvećena jugoslovensko-albanskim odnosima u prvim posleratnim godinama sa akcentom na ekonomske odnose. Delo je proizvod originalnog istraživačkog rada na arhivskoj građi, sa osloncem na najnoviju stručnu literaturu. sadržaj knjige možete videti ovde

[ Pročitaj više ]

Instrukcija za kupovinu izdanja INIS-a

Poštovani,Sva izdanja INIS-a koja nisu rasprodata, možete kupiti u prostorijama Instituta.Za detaljnije informacije i porudžbine obratite nam se mejlom (racunovodstvo@inis.bg.ac.rs) ili telefonom (00 381 11 3398-941) svakog radnog dana od 10-14č.Sa poštovanjem,INIS

[ Pročitaj više ]

Časopis Tokovi istorije na Scopus listi!

 Nakon složenog procesa evaluacije časopis Tokovi istorije prihvaćen je i uvršten na Scopus listu koja predstavlja najveću digitalnu bazu apstrakata i citata recenzirane literature (naučnih časopisa, knjiga i zbornika radova sa konferencija). U naredna tri meseca Odeljenje za upravljanje zbirkama izvora Scopusa pokrenuće postupak indeksiranja našeg časopisa.Proces prijave i prihvatanja možete videti ovde. Redakcija

[ Pročitaj više ]

Prvi istraživači dobili dozvolu da za vreme epidemije istražuju u Narodnoj biblioteci Srbije

Istoričar dr Aleksandar Raković, viši naučni saradnik, Instituta za noviju istoriju Srbije jedan je od retkih koji je dobio dozvolu da istražuje u Narodnoj biblioteci Srbije.Narodna Biblioteka radi u vrlo ograničenom kapacitetu prema direktnim korisnicima tokom radnih dana od 10č do 14č. Detaljno o uslovima rada u Narodnoj biblioteci možete pogledati ovde. (foto: lična arhiva dr Aleksandra Rakovića)(Izvor: www.in4s.net)

[ Pročitaj više ]

Intervju dr Mileta Bjelajca: "Percepcija Srbije u svetu kao „male Rusije“ u velikoj meri određuje našu sudbinu"

Dr Aleksandar Silkin, istoričar i viši naučni saradnik Instituta za slavistiku pri Ruskoj akademiji nauka, objavio je naučni interevju sa dr Miletom Bjlejacem, naučnim savetnikom i direktorom Instituta za noviju istoriju Srbije, u naučnom časopisu Историческая экспертиза.Intervju koji je obavljen na srpskom jeziku, a preveden na ruski od strane dr Silkina obrađuje niz tema iz srpske istorije u poslednja dva veka, a koje se direktno reflektuju na današnje probleme srpske države u međunarodnim odnosima, kao i percepcije Srbije u diplomatskim krugovima. Ceo intervju na ruskom možete pročitati ovde.

[ Pročitaj više ]

INIS u toku proglašenog vanrednog stanja (mart 2020)

Uprkos vanrednom stanju, saradnici INIS-a dežurstvima omogućavaju minimum rada u samom instututu.Ispred zgrade saobraćaj je vidno smanjen i grad deluje pusto.Kako su biblioteke i arhivi, glavna mesta istraživačkog rada saradnika su zatvorena i istraživači su obavešteni da rad nastave od kuće.dr Srđan Milošević, sa ručno pravljenom maskom na licu - samostalan čovek u vandrednom stanju.        Pogled iz kancelarije direktora za vreme dežurstva, dok dr Aleksandar Lukić čita stručnu literaturu u savršenom miru.

[ Pročitaj više ]

SVEČANOST POVODOM GODIŠNjICE RADA FONDA ZA NAUKU

Na svečanosti u beogradskom Narodnom pozorištu, 11. marta, obeležena je prva godina rada fonda za nauku Republike Srbije. Tom prilikom ukazana je čast i predstavljeni su rukovodioci projekata mladih istraživača (PROMIS). Među njima, u sredini, nalazio se dr Srđan Mićić iz Instituta za noviju istoriju Srbije kao rukovodilac jedinog dobijenog projekta iz INIS-a, ("Yugoslavia’s Comparative Historical Experience with the Policies of Alliance-making and Neutrality/Non-Alignment") i jednog od retkih projekata iz oblasti društvenih nauka koji su dobili sredstva Fonda u okviru PROMIS-a.

[ Pročitaj više ]

Potpisan ugovor između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i INIS-a

Jedna od primarnih delatnosti Instituta za noviju istoriju Srbije odražava se ne samo kroz naučnu delatnost, već i saradnju sa renomiranim institucijama iz oblasti, nauke, kulture i obrazovanja. Nakon niza godina uspešne sardnje sa odsekom za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u vidu gostujućih predavanja saradnika INIS-a i međusobnom razmenom publikacija, potpisan je i protokol o dugoročnoj saradnji između ovde dve institucije. Svečani čin potpisivanja održan je 6. marta 2020. godine u svečanoj sali dekanata Filozofskog fakulteta. Protokol o saradnji su potpisali dekan fakulteta prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, dr Mile Bjelajac, naučni savetnik i direktor Instituta za noviju istoriju Srbije i šef odseka za istoriju prof. dr Ivan Jordović. Protokolom su definisana gostovanja i predavanja saradnika INIS-a, korišćenje bibliotečkog fonda i informacija, kao i objavljivanje zajedničkih izdanja.

[ Pročitaj više ]

VELIKI USPEH! Odobren projekat saradnicima INIS-a

U vrlo oštroj konkurenciji u  okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS) Fonda za nauku Republike Srbije odobreno je finansiranje projekta "Yugoslavia’s Comparative Historical Experience with the Policies of Alliance-making and Neutrality/Non-Alignment", koji je predložio tim mladih saradnika Instituta za noviju istoriju Srbije.Rukovodilac ovog važnog, dvogodišnjeg, projekta biće dr Srđan Mićić, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, a na projektu će učestvovati naučni saradnik drJovan Čavoški, naučni saradnik dr Aleksandar V. Miletić, istraživač saradnik Natalija Dimić i dr Aleksandar Životić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Treba navesti da je odobreno finansiranje samo 59 projakta od 585 prijavljenih, ali samo 6 projekata je odobreno iz oblasti društveno-humanističkih nauka, među kojima i projekat saradnika INIS-a.ČESTITAMO! http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/PROMIS-List-of-projects-accepted-for-funding-1.pdf

[ Pročitaj više ]

Konferencija o Pokretu nesvrstanih u Srbiji

U Azerbejdžanskom kulturnom centru u Beogradu, održana je konferencija posvećena Pokretu nesvrstanih. Povod je bio predstojeći XVIII samit Pokreta nesvrstanih u Bakuu, Azerbejdžanu 25. i 26. oktobra 2019. Konferenija je održana sa temom: "Non-Alignment Movement - Belgrade 1989 to Baku: Uncertain Movement, 30 years of transformation in the period ”. Odnosno "Pokret nesvrstanih -  od Beograda 1989 do Bakua: neizvesno kretanje, 30 godina perioda transformacije". Konferenciju su otvorili Njegova Ekselencija dr Eldar Hasanov, amabasador Republike Azerbejdžan i Dragan Bisenić, direktor "Kluba Plus". Konferenciji su prisustvovali i obratili se Zoran Vujić, politički direktor Ministarstva inostranih poslova Srbije, Živadin Jovanović, bivši ministar spoljnih poslova Savezne republike Jugoslavije, dr Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije.   Izvor: https://www.prensa-latina.cu https://azertag.az/xeber/Belqradda

[ Pročitaj više ]

Die Neuordnung Südosteuropas nach dem Ersten Weltkrieg Pläne, Umsetzung, Folgen

Zahvaljujući zajedničkom poduhvatu tri naučno istraživačke institucije održana je u svečanoj sali Institituta za noviju istoriju Srbije radionica i konferencija čiji prevod glasi: "Novi poredak Jugoistočne Evrope posle Prvog svetskog rata: planovi, sprovođenje, posledice". Radni jezici konferencije bili su engleski i nemački. Fokus radionice bio je na komparativnom izučavanju posledica Prvog svetskog rata na Jugoistočnu Evropu tokom prve dekade nakon okončanja pariskih mirovnih ugovora.Radionica od 31. oktobra završena je svečanim predavanjem prof. dr Volfganga Hepkena iz Lajpciga, "Southeastern Europe after the First World War. Time of Ambivalences?". On je na komparativan i fenomenološki pristup dao uvod u prvu posleratnu deceniju u kojoj su bile izražene velike promene društva na svim nivoima u cilju stvaranja građanskog, urbanog, modernog i emancipovanog društva po ugledu na zemlje pobednice. Obrađeno je i teško nasleđe Jugoistočne Evrope sa kojima se ušlo u proces promena.Konferencija je podeljena na panele sa po tri učesnika:1. novembra: 1. Pariški posleratni poredak za Jugoistočnu Evropu, 2. Reforme i strategija, 3. Većina i manjina2. novembra: 4. Prijatelji i neprijateljiOrganizatori konferencije bili su:Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropas (Komisija za istoriju i kulturu Nemaca u jugoistočnoj Evropi) iz Tibingena u Nemačkoj, Institute für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (Institut za istoriju podunavskih Švaba i regionalne studije), takođe iz Tibingena i Institut za noviju istoriju Srbije u Begoradu.Radionica i konferencija su održane od 31. oktobra do 2. novembra. Učesnicima i pristunima obratili su se organizatori i predstavnici institucija: dr Matijas Ber, prof. dr Rajnhard Joler, dr Karl-Peter Kraus i dr Mile Bjelajac Na ovom linku možete pogledati snimak konferencije

[ Pročitaj više ]

INIS na 64. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga 2019.

Institut za noviju istoriju Srbije već četvrtu godinu uzastopno vrlo uspešno nastupa na "Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga".Kao i prethodnih godina saradnici instituta predstavljali su znatiželjnim posetiocima izdanja INIS-a. 22. oktobra na slici s leva: Radosav Tucović (doktorand), dr Srđan Mićić, dr Bojan Simić, Davor Stipić (doktorand)Ove godine INIS je imao nekoliko vrednih izdanja:  Dr Aleksandar V. Miletić, "Prelomna vremena: Milovan Đilas i zapadno evropska socijalistička i socijaldemokratska levica 1950-1954". Dr Bojan Simić, "Milan Stojadinović i Italija: između diplomatije i propagande". Dr Radmila Radić, "Misija britanske hrišćanske zajednice u Kraljevini Jugoslaviji". PhD Radmila Radić, "The Mission of the British Young Men's Christian Association in the Kingdom of Yugoslavia" Dr Slobodan Selinić, "Književna diplomatija: Međunarodna saradnja jugoslovenskih pisaca od sredine pedesetih do kraja sedamdesetih godina 20. veka" Dr Momčilo Isić, "Osnovno školstvo u Kraljevini Srbiji za vreme Prvog svetskog rata". Dr Petar Dragišić, "Šta smo znali o Italiji? Pogledi iz Beograda na Italiju 1955-1978" Dr Petar Dragišić, "Zidari tuđe sreće: Ekomonska emigracija iz Jugoslavije." Dr Petar Dragišić, "Ko je pucao u Jugoslaviju? Jugoslovenska politička emigracija na Zapadu 1968–1980" Olga Manojlović Pintar, Vera Gudac Dodić, (ur), Tradicija i transformacija: transnacionalna iskustva jugoslovenske istorije - zbornik radova", Knj. 2 Usled velike čitanosti reprintovano je izdanje dr Srđana Mićića, "Od birokratije do diplomatije. Istorija jugoslovenske diplomatske službe 1918–1939". Knjiga je zbog svog značaja i kvaliteta dobila nagradu Arhiva Srbije.Takođe je doštampan i zbornik radova "Srbija u modernizacijskim procesima HH veka" koji je uredila Latinka Perović, a koji je 1994. okupio najuglednije srpske istoričare. Zahvaljujući kvalitetu svojih radova, obrađenim temama, ovaj zbornik je i dalje aktuelan u nauci.Drage kolege, čitatelji... DOBRODOŠLI!

[ Pročitaj više ]

Božićna pobuna

Navršava se vek od srpsko-srpskog dinastičkog sukoba u Crnoj Gori, pristalica Petrovića i Karađorđevića, i sukoba dve koncepcije srpskog i jugoslovenskog ujedinjenja

[ Pročitaj više ]

Podgorička skupština

U Crnoj Gori kojom je vladala dinastija Petrović Njegoš (1697–1918) društvo se njihalo u srpskoj nacionalnoj ideji. Sveti Petar Cetinjski, vladika Rade (Njegoš), knjaz Danilo i kralj Nikola imali su svoje vizije i programe za srpsko ujedinjenje, katkad s njima na čelu srpstva, a katkad su primat u srpstvu prepuštali vladarima iz Srbije.

[ Pročitaj više ]

U čast Šemjakinovim srpskim temama

Međunarodna naučna konferencija u čast ruskog istoričara i velikog poznavaoca Srbije i srpskog naroda Andreja Leonidoviča Šemjakina, održana je u petak u prostorijama Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu. Naučnici iz Srbije i Rusije okupili su se da bi zajedno ovom prilikom odali počast kolegi, koji je preminuo 2018. godine.

[ Pročitaj više ]

Tokovi istorije 2/2018

Izašao je novi broj Tokova istorije 2/2018. Časopis Tokovi istorije nastao je iz redovne periodične publikacije Instituta za istoriju radničkog pokreta Srbije u formi zbornika radova Tokovi revolucije. Ovaj zbornik je počeo da izlazi 1967. godine i pod tim imenom je objavljivan do 1989. kao godišnjak.

[ Pročitaj više ]