Predavanje i razgovor dr Jure Ramšaka, naučnog saradnika Naučno-istraživačkog centra Kopar (Znanstveno-raziskovalno središte Koper ), sa dr Radmilom Radić 21. decembra 2021.

Celokupno predavanje možete pogledati ovde.

Razgovor o knjizi Milane Živanović "I krst i petokraka: ruski grobni kompleksi u Jugoslaviji u 20. veku" održan 7. decembra 2021.

Ceo video promocije knjige možete pogledati ovde.

Predstavljanje knjige dr Bojana Simića: Jugoslavija i Argentina 1946-1955

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLTBD6VUZBs

Tribina INIS, utorak 9. novembar 2021. godine Razgovor o knjizi dr Bojana Simića "Jugoslavija i Argentina 1946-1955"
U razgovoru učestvuju:
dr Božica Slavković Mirić, INIS
dr Slobodan Selinić, INIS
dr Bojan Simić, autor, INIS


Tribina INIS 2019 - Studije nasilja i Drugi svetski rat u Jugoslaviji

U okviru Tribine INIS 28. maja 2019. godine održan je razgovor o višestruko nagrađivanoj knjizi Maksa Bergholca "Nasilje kao generativna sila. Identitet, nacionalizam i i sećanje u jednoj balkanskoj zajednici".

Moderator: dr Olga Manojlović Pintar
O knjizi govore: dr Maks Bergholc i dr Aleksandar Stojanović

 

Rusija i Srbija na prelomu vekova. Srpske teme Andreja Šemjakina

Rusija i Srbija na prelomu vekova. Srpske teme Andreja Šemjakina. Međunarodna naučna konferencija.

Россия и Сербия на изломе веков. Сербские темы Андрея Шемякина. Международная научная конференция.

INIS, Beograd, petak 19. april 2019. godine.

Celokupni snimak međunarodne naučne konferencije organizovane u čast prof. dr Anreja Leonidoviča Šemjakina (1960-2018).

 

Tribina INIS 2019 - 100 godina od osnivanja KPJ

Razgovor održan 14. maja 2019. bio je posvećen obeležavanje stote godišnjice od osnivanja KPJ. U fokusu diskusije našla se i nedavno objavljena knjiga "Udžbenik za Tita. Kominterna i priprema partizanskog rata u Evropi", koju su napisale naše kolege dr Aleksej Timofejev i Milana Zivanović.

Moderator: Dr Bozica Slavković Mirić

Uvodna reč: Dr Mile Bjelajac.

Tribina INIS 2019 - Jezičko pitanje u socijalizmu

Prva Tribina INIS-a u novom ciklusu pokrenutom 2019. godine posvećena je jezičkom pitanju u socijalizmu, a bila je inspirisana monografijom "Srbija i jezički konflikt u Jugoslaviji 1967", autora dr Slobodana Selinića.

Moderator: dr Olga Manojlović Pintar.

Uvodna reč: dr Vesna Djikanović.

 

Tribina INIS 2019 - Istorijske biografije

Nastupi dr Jovana Čavoškog na kineskoj televiziji

Sledeća dva snimka su nastupi dr Jovana Čavoškog na kineskoj televiziji

Dmitar Tasic: Utvrdjivanje partizanske vlasti u Srbiji 1944-45

Instituti Srbije - Institut za noviju istoriju Srbije

Instituti Srbije - Institut za noviju istoriju Srbije

Na licu mesta - Skup "Naučna kritika i stručne recenzije"

Aleksandar Raković - Moramo težiti da ponovo ujedinimo sve srpske zemlje!

Dr Slobodan Selinic - Dobro jutro Srbijo - (TV Happy 22.11.2017)

Prilog RTVKV Predstavljanje instituta za noviju istoriju Srbije